Appar för kommunikation

Kommunicera och skapa engagemang


Myndigheter, media, företag och andra organisationer behöver alla effektiva sätt att kommunicera med sina respektive mottagare, oavsett om det handlar om att nå ut brett till allmänheten eller till en specifik målgrupp inom organisationen. Det här och mycket mer kan du göra med appar från ArcGIS. 

Berätta din historia med StoryMaps


Kartor förklarar, förenklar och förtydligar information: egenskaper som är centrala i effektiv kommunikation. Genom att använda Story Maps i din kommunikation kan du kombinera interaktiva kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media som förstärker ditt budskap. Ta hjälp av StoryMaps för att engagera och inspirera din målgrupp: 

 • Kommunicera planer och projekt i ett tidigt stadium, så att de kan interagera och påverka projektet redan i planeringsstadiet
 • Öppna upp för dialog med målgruppen så att de känner att de kan vara med och bidra till framtiden redan i planeringsstadiet.
 • Presentera beslutsunderlag och utbilda intressegrupper.

Ge människor tillgång till information


Alla tjänar på att kunna hitta kvalitativt data när de behöver det. Medborgare, journalister, akademiker, startups eller varför inte dina egna kollegor? Ge tillgång till informationen via portaler för öppna data. Utnyttja din investering i ArcGIS genom att använda ArcGIS Open Data och börja dela med dig av informationen för att skapa engagemang och dialog med din publik. 

Skapa förutsättningar för innovation


Berika din målgrupp med tillgång till data, kartor och appar som de kan använda för att skapa nya informationsprodukter som kommer hela samhället till godo. Här kan myndigheter, startups, etablerade företag och andra organisationer eller enskilda medborgare arbeta tillsammans för att skapa appar som löser framtidens problem. 

Lär dig mer


 • Hitta rätt app för dig


  Kommunicera och skapa engagemang med hjälp av någon av dessa appar. De flesta ingår kostnadsfritt i ArcGIS.

  Show More
  premium-app-badge

  Premiumappar

  Addera vid behov.