Appar för kontoret

Fatta bättre beslut med hjälp av den geografiska dimensionen


Geografin är nyckeln till att fatta bättre och smartare beslut för en mer effektiv organisation, därför att i stort sett alla problemställningar och situationer kan kopplas till en plats. När du ser dina data i det geografiska perspektivet upptäcker du nya mönster och samband som tidigare gått dig förbi. Du får helt enkelt helt nya insikter och kunskap. Det är ovärderlig kunskap.

Hitta bästa platsen för din verksamhet


Kartlägg dina kunder, säljdistrikt och potentiella sajter för expansion. Genom att visualisera på en karta vart alla dessa finns får du snabbt en tydlig översikt. Kombinera sedan med demografiska data, livsstilsdata och konsumtionsdata.

Den kompletta översikten hjälper dig att utvärdera marknaden, kundprofiler och annan information för dina potentiella etableringar. Du får veta sådant som tidigare varit dolt. Hitta platserna som matchar dina kriterier för framgång och som ger dig de bästa förutsättningarna för succé. Fatta beslut utifrån vad datan och verkligheten faktiskt säger.

 

Optimera förvaltningen


Lär dig mer om produktiviteten och hur dina resurser levererar. Identifiera och placera ut tillgångar, nätverk, infrastruktur och alla arbetsuppgifter på en karta för att förstå hur allt hänger ihop. Förstärk genom att addera ytterligare information om väder, terräng, satellitbilder och data från fältarbetet.

Du får överblick av din verksamhet i realtid så att du kan se hur tillgångarna fungerar, underhållshistoriken och planerade åtgärder. Förbättra planeringen av arbetet så minskar du kostnaderna för att driva din verksamhet. Du kan till exempel identifiera alla kunder som påverkas av en trasig ledning och följa hur arbetsordern om åtgärder utförs.

Med en karta får du hela bilden.

 

Utvärdera olika scenarios för byggplanerna


Skapa realistiska sammanhang och visualisera dina byggplaner, arkitektur och design i 3D. Det gör det enklare för dig att förklara och lättare för dina samarbetspartners att förstå hur en planerad byggnation blockerar utsikten, skapar skuggor eller reflekterar värme. Utifrån ett bra underlag kan ni sedan fatta bättre beslut om hur byggnadsplaner och alternativa planer kan passa in i en given vision och i samhället i stort.

 

Se förändringar av markanvändning


När det gäller att förstå hur förluster av naturvärden och habitat eller naturkatastrofer påverkar oss kommer den bästa visualiseringen alltid från aktuella satellit- eller drönarbilder. Jämför ett intresseområde över tid och undersöka hur markanvändningen utvecklas. Utför analyser för att få ut ännu mer information. Använd metadata för att lära dig mer om bildunderlaget.

Fatta beslut utifrån vad datan säger; beslut som leder till förbättrade möjligheter till skogsförvaltning, för var räddningstjänsten vid behov ska kunna utföra sitt arbete och hur utbredningen av olika vegetationstyper ska hanteras.

 

Hitta rätt app för dig


Fatta bättre beslut snabbare. De flesta av dessa appar ingår i ArcGIS utan extra kostnad.

Show More
premium-app-badge

Premiumappar

Addera vid behov.