För att världen är i 3D


Se nya perspektiv genom att visualisera din information i 3D. Använd 3D-funktionaliteten för att adressera problemställningar som vanliga 2D data helt enkelt inte kan besvara.

Visualisera data i 3D för nya insikter

Se hur föreslagna byggnationer påverkar den bredare stadsbilden, bedöm deras synlighet från olika platser eller se ifall flygsäkerheten påverkas och mycket mer.

3D-analyser ger dig rätt svar

Jorden är ju faktiskt inte platt. Många av dina frågor kan därför endast besvaras genom 3D-analyser. Med verktygen i 3D Analyst kan du bl.a. avgöra konturer, lutning eller höjdskillnader i en region. Varför inte undersöka hur skuggan från en byggnad påverkar sin omgivning vid olika tider på dygnet?

3D-aktivera dina data för hela bilden

Du kan snabbt skapa översiktsbilder i 3D som du på ett enkelt sätt kan dela med dig av till dina kollegor eller allmänheten via webben. Med 3D-visualisering får dina idéer helt enkelt en mycket högre genomslagskraft!

Prova ArcGIS 3D Analyst