Skip to Content

ArcGIS 3D Analyst – tillägg

Visualisera verkligheten i 3D och gör exakta beräkningar

Få ett nytt perspektiv genom att visualisera din information i 3D. Använd förmågorna som kombinationen 3D och GIS tillhandahåller, för att smidigt lösa utmaningar som är svåra eller helt enkelt inte är möjliga att övervinna med bara 2D. Jobba både i desktop och på webben.

Se hur nybyggnation påverkar stadsbilden

Få en god insikt i vad föreslagna byggnader har för påverkan på stadsbilden i relation till närliggande byggnader men också i en vidare omfattning. Undersök hur objekt förhåller sig till varandra ovanför och under markytan. 

Få rätt svar med 3D-analyser

Världen är tredimensionell och flera spatiala frågor kan bara besvaras med hänsyn till det. I ArcGIS 3D Analyst ingår analysverktyg med vilka du kan avgöra konturer, lutningar eller höjdskillnader. Gör siktanalyser, se vilka skuggningar en tänkt byggnad kastar eller hur geologin ser ut i ett visst område, både på desktop och på webben.

Dela 3D-kartor till rätt målgrupper

Generera avancerade kartor som till exempel översiktsplaner i 3D. Publicera och dela vidare till organisationen eller publikt till allmänheten.

Använd ArcGIS 3D Analyst för att dela 3D Analyst-verktyg och modeller till desktop, mobil och webbapplikationer. ArcGIS 3D Analyst ingår i paketeringen ArcGIS Enterprise Advanced.

Funktioner i ArcGIS 3D Analyst

Previous
Next