ArcGIS 3D Analyst – tillägg

Visualisera verkligheten i 3D och gör exakta beräkningar

Få ett nytt perspektiv genom att visualisera din information i 3D. Använd förmågorna som kombinationen 3D och GIS tillhandahåller, för att smidigt lösa utmaningar som är svåra eller helt enkelt inte är möjliga att övervinna med bara 2D. Jobba både i desktop och på webben.

Se hur nybyggnation påverkar stadsbilden

Få en god insikt i vad föreslagna byggnader har för påverkan på stadsbilden i relation till närliggande byggnader men också i en vidare omfattning. Undersök hur objekt förhåller sig till varandra ovanför och under markytan. 

Få rätt svar med 3D-analyser

Världen är tredimensionell och flera spatiala frågor kan bara besvaras med hänsyn till det. I ArcGIS 3D Analyst ingår analysverktyg med vilka du kan avgöra konturer, lutningar eller höjdskillnader. Gör siktanalyser, se vilka skuggningar en tänkt byggnad kastar eller hur geologin ser ut i ett visst område, både på desktop och på webben.

Dela 3D-kartor till rätt målgrupper

Generera avancerade kartor som till exempel översiktsplaner i 3D. Publicera och dela vidare till organisationen eller publikt till allmänheten.

Använd ArcGIS 3D Analyst för att dela 3D Analyst-verktyg och modeller till desktop, mobil och webbapplikationer. ArcGIS 3D Analyst ingår i paketeringen ArcGIS Enterprise Advanced.

Funktioner i ArcGIS 3D Analyst

Previous
Next

Få tillgång till detta tillägg

Välj användartypen Professional Plus

Användartypen Professional Plus ger, utöver tillgång till det här och flera andra populära tillägg, även åtkomst till ArcGIS Pro Advanced samt flera andra ArcGIS-funktioner på webben och för mobila enheter. Med Professional Plus kan du utföra avancerade analyser, skapa produktionsklar kartografi i 2D och 3D, använda arbetsflöden med artificiell intelligens (AI), bygga egna appar och automatisera arbetsflöden.

Om Professional Plus
Om ArcGIS
A digital image of earth with blue water and green land with a series of round icons surrounding it