ArcGIS Business Analyst

ArcGIS Business Analyst


Skaffa ett försprång på marknaden

Se människor, kunder och möjligheter klart och tydligt med hjälp av ArcGIS Business Analyst. Få tillgång till värdefull och konkurrenskraftig information som underlättar etablering och kundsegmentering. Kombinera data om demografi, livsstil och konsumtionsmönster med kartbaserade analyser. Få underlag som preciserar dina rapporter och kan användas till dynamiska presentationer.

Fördelar med ArcGIS Business Analyst

report-48

Låt data och fakta visa vägen

Fatta beslut om bästa läget med stöd av data. Kombinera demografiska data med konsumtionsdata för att hitta områden med stor andel presumtiva kunder och klienter. Kom till faktabaserade slutsatser genom att utgå från kvalitetssäkrad data från världsledande leverantörer i kombination med dina egen data.

Utforska data
ad-hoc-analysis-48

Hitta bästa läget och se marknadspotential

Analysera olika platser för att se var det är värt att utöka och var det är dags att dra ner. Analysera kundprofiler, marknadspotential, vinstpotential och körtider. Utför demografiska analyser, välj anläggningsplatser, skapa handelsområden runt en plats, samt identifiera en marknad för dina produkter och tjänster.

Presentera analysen snyggt och tydligt

Skapa talande och tilltalande infografik genom att kombinera dina egna data och information med Esris data, så som demografi, marknadsprofilering, hushåll och utbildning. Skräddarsy infografik som passar din organisations grafiska profil. Dela enkelt direkt på skärmen eller exportera till en pdf, HTML-sida eller bild. 

planning-48

Arbetsflöden förbättrar egna säljdistriktet

Använd automatiserade arbetsflöden för att jämföra potentiella nyetableringar och hitta den med störst potential. Lokalisera platser som inte levererar enligt plan. Förutspå KPI:er för nyetableringar. Integrera datalager för att analysera hur lämplig en given plats är för sitt tänkta ändamål. 

pop-density-48

Rikta in dig emot nya och befintliga kunder

Förstå dina kunders behov och önskemål för att enklare locka dem till dig. Dela upp kunderna i olika målgrupper. Komplettera med demografiska data om inkomst, familj, kön och hushåll. Lär dig vad kunder och klienter gillar utifrån livsstilsdata.

Så funkar ArcGIS Business Analyst

Previous
Next

KUNDCASE

Horwath HTL Canada


Internationell aktör som använder Business Analyst för att ta fram underlag som hjälper deras klienter att utvecklas inom hotell, turism och fritid.

Läs mer

Business Analyst är helt integerat i ArcGIS


Tillgängligt var och när du än behöver det, på alla slags enheter. ArcGIS Business Analyst kan implementeras i ditt befintliga arbetsflöde som en webbaserad SaaS-lösning, eller som en del av ArcGIS-plattformen i egen IT-miljö. 

Läs mer om ArcGIS

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00