ArcGIS CityEngine

ArcGIS CityEngine

Bygg avancerade stadsmiljöer i 3D

ArcGIS CityEngine är en programvara skapad för att låta dig modellera omfattande, interaktiva och levande stadsmiljöer i 3D, snabbare än med traditionella metoder. Utgå ifrån verkliga GIS-data för att skapa en digital version av en stad som redan finns. Eller bygg upp en helt fiktiv stad som utspelar sig i en historisk dåtid, i modern tid eller i framtiden.

Bygg hela städer i 3D

Skapa en hel storstad på en och samma gång, istället för att bygga upp varje fastighet var för dig. Ta fram flera olika arkitekturstilar och växla mellan dem. I ArcGIS CityEngine kan du enkelt skapa olika scenarier genom att ändra byggnaders arkitektur och andra objekts utformning.

Utforma urbana miljöer

Skapa 3D-modeller som visualiserar planerade ändringar och alternativa lösningar. Komplettera modellerna med information i 3D om aktuell markanvändning och gällande planregler. Dela de olika förslagen med kollegor eller andra intressenter för att få återkoppling.

Bli en mästare på att skapa i 3D

ArcGIS CityEngine kan smidigt integreras i din befintliga skapandeprocess. Placera ut dina viktigaste byggnader och andra tillgångar i en scen och bygg en tredimensionell miljö runt dem. Exportera resultatet till din spelmotor eller annan kraftfull mjukvara för visualisering. Automatisera dina arbetsflöden med procedurregler (CGA) och Pythonskript.

Förverkliga din vision av samhället

ArcGIS CityEngine hjälper dig att fatta kvalitativa beslut som ditt samhälle drar nytta av under årtionden. Skapa kreativa och dynamiska 3D-visualiseringar. CityEngine visar 3D-miljöerna i ett sammanhang, hur ditt projekt kan genomföras och hur det kan se ut när det är förverkligat.

Bygg en stad i 5 steg

Steg 1

Välj ut ett område. Importera en bakgrundskarta och terrängdata. 

Steg 2

Rita upp gator, kvarter, tomter och andra landområden.

Steg 3

Omforma 2D-data till en 3D-modell. Lägg till tak, vegetation och andra 3D-objekt.

Steg 4

Lägg till textur på byggnader och fasader. Komplettera dina 3D-modeller med fler detaljer. 

Steg 5

Exportera din färdiga 3D-stad till webben, olika VR-upplevelser, spelmotorer eller en geodatabas.

KUNDCASE

Stadsplanering i Marseille

Franska bygg- och civilingenjörsföretaget Eiffage använder ArcGIS CityEngine för att skapa en översiktplan och 3D-visualiering på under två månader.

Läs mer

En del av ArcGIS

ArcGIS CityEngine är en fristående desktopapplikation. Importera olika typer av geografisk vektordata och kom igång snabbt med att skapa din stad. Applikationen har fullt stöd för Esri:s filgeodatabas (inklusive multipatchar med textur) och shapefiler. Koppla ArcGIS CityEngine till ArcGIS Online för att lägga till terrängdata i 3D, bakgrundskartor och för att publicera dina 3D-scener i molnet.