ArcGIS Dashboards ger en översikt av nuläget genom att kombinera kartor och data i en gemensam digital och interaktiv vy. Identifiera mönster, övervaka status i realtid, dela information med interna eller externa intressenter och fatta rätt beslut snabbare. Skräddarsy en dashboard som mottagaren enkelt förstår och själva kan värdera innehållet i, för att få de svar de behöver.

Så hjälper ArcGIS Dashboards dig

arcmap-blog-48

En vy som underlätter

ArcGIS Dashboards presenterar all relevant data och information visuellt i en och samma vy. Det gör att även komplex information är enklare att förstå.

Enkel att skapa

Börja skapa din egen interaktiva vy redan idag. Använd dig av en uppsjö av lättanvända verktyg för visualisering av data, inklusive kartor, listor, grafer och tabeller. 

scale-48

Betraktaren förstår mer

Hjälp din publik att får svar på frågor och lösa problem genom att ge dem möjlighet till interaktion. Elementen i en dashboard är sammanlänkade. Det underlättar förståelsen av data och hur olika delar hänger ihop.

gauge-48

Låt vyn berätta det mest relevanta

Bygg en dashboard som drar nytta av befintlig data och lever upp till kraven i din verksamhet. Länka in externt innehåll och integrera med andra webbappar utifrån behov.

online-dashboard-48

Anpassa utifrån olika situationer

Skapa inte bara en dashboard utan flera, anpassade utifrån målgrupp, event och situation. Det är enkelt att konfigurera en vy tack vare flera olika designalternativ.

Alla har nytta av en dashboard


Du kan bygga en mängd olika vyer i ArcGIS Dashboards. Verksamheter av alla storlekar kan dra stor nytta av att få en gemensam och uppdaterad lägesbild.

Show More

KUNDCASE

Bättre kunddialoger med interaktiva kartor


Business Sweden effektiviserar kunddialoger och marknadsföring med stöd av attraktiva, interaktiva kartor samlade i olika dashboards.

Helt integrerad med ArcGIS


ArcGIS Dashboards drar nytta av all din befintliga data i ArcGIS, samt hämtar in data från ytterligare datakällor, såsom realtidsflöden, för att ge fler insikter till ett givet sammanhang. Med ArcGIS Online får du full kontroll över hur och till vilka du delar din dashboard, vare sig det är några få i det närmsta teamet eller hela världen. 

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00