ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards


Gemensam och uppdaterad lägesbild, enkelt översiktlig

ArcGIS Dashboards ger en översikt av nuläget genom att kombinera kartor och data i en gemensam digital och interaktiv vy. Identifiera mönster, övervaka status i realtid, dela information med interna eller externa intressenter och fatta rätt beslut snabbare. Skräddarsy en dashboard som mottagaren enkelt förstår och själva kan värdera innehållet i, för att få de svar de behöver.

Så hjälper ArcGIS Dashboards dig

arcmap-blog-48

En vy som underlätter

ArcGIS Dashboards presenterar all relevant data och information visuellt i en och samma vy. Det gör att även komplex information är enklare att förstå.

Enkel att skapa

Börja skapa din egen interaktiva vy redan idag. Använd dig av en uppsjö av lättanvända verktyg för visualisering av data, inklusive kartor, listor, grafer och tabeller. 

scale-48

Betraktaren förstår mer

Hjälp din publik att får svar på frågor och lösa problem genom att ge dem möjlighet till interaktion. Elementen i en dashboard är sammanlänkade. Det underlättar förståelsen av data och hur olika delar hänger ihop.

gauge-48

Låt vyn berätta det mest relevanta

Bygg en dashboard som drar nytta av befintlig data och lever upp till kraven i din verksamhet. Länka in externt innehåll och integrera med andra webbappar utifrån behov.

online-dashboard-48

Anpassa utifrån olika situationer

Skapa inte bara en dashboard utan flera, anpassade utifrån målgrupp, event och situation. Det är enkelt att konfigurera en vy tack vare flera olika designalternativ.

Alla har nytta av en dashboard


Du kan bygga en mängd olika vyer i ArcGIS Dashboards. Verksamheter av alla storlekar kan dra stor nytta av att få en gemensam och uppdaterad lägesbild.

Previous
Next

DEMO

Konfigurera ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards styrka är förmågan att hämta in data från flera olika källor och presentera i en gemensam interaktiv informationspanel som ger en visuell översikt och nulägesbild. Det är enkelt att konfigurera och anpassa vyn helt utifrån din verksamhets unika behov. Kombinera karta, data, grafer och diagram och anpassa färger och mer så att informationen blir så enkel som möjligt att ta till sig.

Se i den här kortfilmen hur en konfiguration av ArcGIS Dashboards kan gå till.  

Se demon
Läs mer på ArcGIS-bloggen

KUNDCASE

Bättre kunddialoger med interaktiva kartor


Business Sweden effektiviserar kunddialoger och marknadsföring med stöd av attraktiva, interaktiva kartor samlade i olika dashboards.

Läs mer här

Helt integrerad med ArcGIS


ArcGIS Dashboards drar nytta av all din befintliga data i ArcGIS, samt hämtar in data från ytterligare datakällor, såsom realtidsflöden, för att ge fler insikter till ett givet sammanhang. Med ArcGIS Online får du full kontroll över hur och till vilka du delar din dashboard, vare sig det är några få i det närmsta teamet eller hela världen. 

Läs mer om ArcGIS

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00