Skip to Content

ArcGIS Desktop är en grundläggande pusselbit för alla GIS-proffs som behöver kunna skapa, analysera, hantera och dela geografisk information och annan data så att beslutsfattare kan fatta väl underbyggda beslut. Skapa kartor, utför spatiala analyser och hantera data. Använd kraftfulla verktyg för analys och arbetsflöden för att identifiera geografiska mönster, trender och samband som är omöjliga att upptäcka på andra sätt. 

Avancerad analys

Upptäck mer av världen. Identifiera mönster, skapa möjliga framtidsscenarios och få bättre svar med hjälp av verktyg för vetenskaplig analys.

2D och 3D

Världen är inte platt. Dina kartor behöver inte vara det heller. Arbete i 2D och 3D adderar dimensioner till dina data så du ser hela bilden.

Bildprocessering

Bilder från drönare, satelliter, flygfoto, video, lidar och mer. Med ArcGIS Desktop får du alla verktyg för att hantera och analysera bild- och rasterdata.

Avancerad visualisering

Använd avancerade kartografiska verktyg för att visualisera dina data och skapa vackra, interaktiva och informativa kartor.

Koppla samman och dela vidare

Koppla upp ditt arbete med resten av världen. Interagera via en bred uppsättning av webbtjänster. Dela dina kartor på webben, sociala medier och via mobila appar.

Datahantering

Försäkra dig om att den kvalitetssäkrade datan är korrekt med stöd av verktyg för lagring, redigering, utvärdering och hantering av all slags geografisk data – inklusive data i realtid.


Valbara tillägg för ArcGIS Desktop

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00