Skip to Content

Funktionalitet


Flexibla driftssättningsmönster

ArcGIS Enterprise kan köras på Windows eller Linux, i din egen infrastruktur, bakom brandväggen, i molnet eller som en online-tjänst via Esri. Du bestämmer.

Redo för din organisation

Du har krav på din IT-miljö, och ArcGIS Enterprise är designad för att möta dem med en elastisk arkitektur som anpassas efter dina behov.

Hög tillgänglighet blir enkelt

Sinnesro. Det är vad du får när du vet att du kan upprätthålla prestanda, undvika flaskhalsar och minimera driftstopp.

Få tillgång till geodata via databaser

Koppla enkelt upp dig med hjälp av Microsoft SQL Server, Azure SQL Database, Oracle, Amazon RDS, PostgreSQL, IBM Netezza, SAP HANA, Teradata, Altibase och lagringsmiljöer för Big Data som till exempel Apache Hadoop HDFS och Apache Hive.

En säker miljö som uppfyller standarder

ArcGIS Enterprise tillhandahåller allt du behöver för att möta kraven på säkerhet och standarder. Läs mer på Trust ArcGIS.

Skapa, bygg ut och automatisera

Skapa och driftsätt dina egna appar. Bygg ut med egna eller anpassade funktioner. Automatisera repetitiva administrativa uppgifter. Allt kan göras i ArcGIS Enterprise. Du hittar alla våra utvecklarverktyg på ArcGIS for Developers.

Perfekt för att utveckla dina egna appar

Bygg appar för webben, mobilen eller datorn med stöd för kartor, datavisualisering, analys och mycket mer.

Anpassa för dina egna behov

Designa din egen funktionalitet genom att bygga ut GIS Serverkartor eller bildtjänster med anpassad logik.

Scripta och automatisera

Använd ArcGIS API for Python för att automatisera dina arbetsflöden och utför repetitiva uppgifter med script.