Skip to Content
ArcGIS Enterprise product icon

ArcGIS Enterprise

Kör organisationens GIS-plattform i den egna infrastrukturen eller i molnet. Med ArcGIS Enterprise får du ett skalbart GIS som kan användas av alla, oavsett vilken storlek din organisation har.

Ge hela organisationen tillgång till kraften i GIS med hjälp av ArcGIS Enterprise


ArcGIS Enterprise är en nyckelkomponent i ArcGIS-plattformen. Med den skapar du en komplett lösning i din egen IT-miljö eller i molnet. Du anpassar den enkelt för att passa dina behov.

Flexibla driftsättningsmönster

ArcGIS Enterprise kan köras på Windows eller Linux, i din egen infrastruktur, bakom brandväggen, i molnet eller som en online-tjänst via Esri. Du bestämmer.

Läs mer här

Redo för din organisation

Du har krav på din IT-miljö, och ArcGIS Enterprise är designad för att möta dem med en elastisk arkitektur som anpassas efter dina behov.

Läs mer här

Skapa, bygg ut och automatisera

Skapa och driftsätt dina egna appar. Bygg ut med egna eller anpassade funktioner. Automatisera repetitiva administrativa uppgifter. Allt kan göras i ArcGIS Enterprise. Du hittar alla våra utvecklarverktyg på ArcGIS for Developers.

Läs mer om att bygga appar och automatisera arbetsflöden

Kom igång med ArcGIS Enterprise


ArcGIS Enterprise är en fullutrustad lösning för kartor och analyser som innehåller en kraftfull GIS-server och ett webbaserat användargränssnitt som är skapat för att du ska kunna organisera och dela med dig av din information. Med ArcGIS Enterprise får du bland annat:

  • En färdig GIS-portal för att organisera och dela med dig av din information.
  • Ett datalager för säker och snabb åtkomst till kartor och data.
  • Möjlighet att hantera bland annat reatidsdata och Big Data.
  • Ännu mer funktionalitet när du väljer att bygga ut med tillägg.
  • Geodatabasen – den optimala databasen för att lagra och hantera geodata.
Läs mer här

Vi stödjer dig alltid i ditt arbete, på flera olika sätt


Vi finns med dig varje steg på vägen, med dokumentation och olika utbildningsresurser för att du ska få ut maximal nytta av din investering. Esri erbjuder teknisk support, dokumentation av bästa praxis och nätverkande med användare över hela jorden.