Skip to Content

Detta ingår


En gemensam portal för alla dina GIS-resurser

ArcGIS Enterprise tillhandahåller en säker portal via ett webbgränssnitt för att du ska kunna organisera alla dina data och dela med dig av dem till andra i din organisation. Portalen är designad för samarbete vilket ger dig unika möjligheter att enkelt skapa kartor eller analysera data. Det är ditt användarkonto som bestämmer vad du har tillgång till.

Läs mer →

Kartor

ArcGIS Enterprise ger dig tillgång till Living Atlas of the World där du får tillgång till tusentals olika kartor och data från hela jorden.

Läs mer

Appar

Våra appar låter dig få jobbet gjort tack vare genomtänkt design, anpassningsbarhet och kort startsträcka. De drivs av den världsledande ArcGIS-plattformen.

Läs mer

Analyser

Med hjälp av de många analysverktygen skapar du snabbt nya insikter och ny kunskap av dina data. Identifiera och kvantifiera vilka konsekvenser och effekter dina beslut får.

Läs mer

GIS Server: En central för arbetet i din ArcGIS Enterprise site

En GIS Server tillhandahåller tjänster för alla dina GIS-uppgifter som till exempel kartering, geokodning, geobearbetning, bildanalyser, 3D-data, geoobjektstjänster, nätverksanalyser samt stöd för OGC-standarder och tillgång till data och mobil datahantering.

Dedikerad GIS Server

I en grundinstallation av ArcGIS Enterprise agerar din GIS Server som den dedikerade motorn för all geografisk information och data som organisationen använder.

Lägg till flera GIS Servrar

Du kan alltid lägga till ytterligare GIS Servrar i din ArcGIS Enterprisemiljö för att distribuera och balansera arbetsbelastningen vilket säkerställer att din miljö fungerar så bra som möjligt.

Data Store, en lagringsplats för snabb åtkomst till kartor och data

Med hjälp av ArcGIS Data Store kan du enkelt konfigurera din datalagring för drift av GIS-servrar och federerade GIS-servrar som används i din portal. Du får tillgång till en bekväm installationsprocess som låter dig skapa olika typer av data stores – lagringsytor för dina data.

Relational Data Store

Lagra din portals driftade geoobjektslager och resulterande lager från analyser som körs i portalen.

Tile Cache Data Store

Lagra cachar för driftade 3D-scener i din portal.

Spatiotemporal Big Data Store

Skapa arkiv för att lagra massiva mängder av data för snabb åtkomst, inklusive flöden av realtidsdata och resulterande lager som genereras av verktygen i ArcGIS GeoAnalytics Server.

Bygg på funktionaliteten i din GIS Server med specialiserade tillägg

Leverera kartor, data och analyser som skapats med tilläggen i ArcGIS Pro som webbtjänster.

Ge dina analyser ett riktigt lyft med tilläggen

Ge dina analyser ett riktigt lyft med tilläggen Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Network Analyst och ArcGIS Geostatistical Analyst extensions. Dessa ingår i ArcGIS Enterprise Advanced.

Tillägg för data och arbetsflöden

Förbättra kvaliteten i dina data med hjälp av tilläggen ArcGIS Data Reviewer, ArcGIS Workflow Manager och ArcGIS Data Interoperability. Dessa finns tillgängliga som val när du använder ArcGIS Enterprise Advanced eller ArcGIS Enterprise Standard.

Tillägg för verksamhetsspecifika lösningar

Standardisera och hantera arbetsflödena med tilläggen Esri Production Mapping, Esri Defense Mapping, Esri Roads and Highways och ArcGIS for Maritime. Dessa finns tillgängliga som val när du använder ArcGIS Enterprise.

Geodatabasen i ArcGIS Enterprise


Här får du plats med precis allt. ArcGIS Enterprise innehåller den ultimata lösningen för lagring och hantering av data via ArcGIS Enterprise Geodatabase. Du får enkel åtkomst till innehållet via till exempel ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise och ArcGIS appar.

Läs mer om datahantering →

Flera användare kan redigera samtidigt

Geodatabasen använder versionering, replikering och arkivering för att skapa en sömlös redigeringsmiljö för hela organisationen.

Relationer och regler för data

Underhåll dataintegriteten och förenkla hanteringen. Använd geodatabasen för att definiera förhållanden som till exempel nätverk och topologier i dina dataset.

Hantera metadata

Beskriv innehåll, kvalitet, källa och annan information om dina data. Geodatabasen stödjer anpassade och standardiserade metadataprofiler som till exempel ISO, INSPIRE, Dublin Core och FGDC.