ArcGIS for Power BI

ArcGIS for Power BI

Skapa kartor och analysera data i Power BI

Gör mer med dina analyser i Microsoft Power BI. Med ArcGIS for Power BI kan du visualisera dina data på kartor och arbeta med geografiska data. Utnyttja de analysverktyg och globala dataset som ingår i ArcGIS för att se mönster som är svåra eller omöjliga hitta i diagram, tabeller och kalkylblad. 

Ge dina data en plats på kartan

Konvertera vilken plats som helst: en adress, stad, region, länsgräns, ett postnummer eller longitud-latitud till en position på en karta. Inbyggd funktionalitet hjälper dig att välja bäst stil och design för att visualisera dina data. En mängd olika bakgrundskartor, mallar och färgteman underlättar kartskapandet.

Se mer

Få nya insikter med geografisk analys

Upptäck mönster och trender i ditt data. Skapa så kallade heat maps, aggregera data i kluster, beräkna körtider eller identifiera närmaste platsen med bara ett klick. Berika ditt data med internationell demografi och geografiska sammanhang kvalitetsgranskade av Esri med partners. Välj från hundratals dataset rörande inkomst, befolkning, väder och mer på nationella och internationella region- och gränsnivåer.

Se mer

Berika Power BI med geografiska data

Bredda informationsunderlaget genom att addera geografisk data till dina affärsdata i Power BI. Om till exempel säljdistrikt finns sparade som lager i ArcGIS kan denna geografiska information ge nya värdefulla insikter när de kombineras med befintliga dashboards i Power BI.

Se mer

Fatta välinformerade beslut

Med uppdaterade kartor och geografiska data tillsammans med annan relevant affärsinformation kan din organisation fatta mer välgrundade beslut. Dela dina Power BI-rapporter utbyggda med kartor inom organisationen eller bädda in och publicera dem till webben för bredare spridning. Användaren kan interagera med kartan på flera sätt för att få bättre insikt i vad resultaten innebär.

Se mer

Så funkar ArcGIS for Power BI

Datorskärm
Kontakta oss för snabbstart

Öppna Power BI och leta reda på ArcGIS-ikonen

Klicka på ikonen för ArcGIS for Power BI och logga in. Om du har ett ArcGIS-konto loggar du in med det, annars loggar du in som en standardanvändare.

Placera ut dina data på en karta

Dra över dina platsdata till latitud- och longitudfliken i Microsoft Power BI. Välj inställningar.

Dela Power BI-rapporter med ArcGIS-kartor

Bädda in kartorna i Power BI och dela dina rapporter inom organisationen eller sprid till en större publik genom att publicera via Power BI på webben.

DEMO

Introduktion till ArcGIS for Power BI

Med ArcGIS for Power BI adderar du värdefull kartfunktionalitet till Microsoft Power BI. I den här snabbgenomgången får du en bra översikt över hur det kan se ut när du jobbar med affärsdata på ArcGIS-kartor. 

Se demon

Världsledaren inom geografiska informationssystem

ArcGIS är en heltäckande och skalbar plattform för allt som rör geografi, karta, plats och position. Implementera lokalt på enskilda maskiner, för hela organisationen på egna servrar on-premise eller virtuellt i form av ArcGIS Enterprise eller som Software as a Service (SaaS) i form av ArcGIS Online.

Om ArcGIS-plattformen

Ta er an organisationens geografiska utmaningar

Addera lager på lager av data på kartor, geokoda tusentals punkter och använd annan avancerad teknik för karta, symbologi och analys. ArcGIS Online är en bra start för att introducera GIS i organisationen.

Möjligheter med ArcGIS Online

Få tillgång till kvalitetsgranskad data

Välj demografiska, socioekonomiska och annan data med över 15000 variabler från mer än 130 länder. De demografiska dataseten i ArcGIS Living Atlas uppdateras regelbundet och tillhandahåller korrekt och komplett data.

Om data i ArcGIS

Nyttja karta, visualisering och geografisk analys

Skapa smarta kartor och visualiseringar, och använd verktyg för geografisk analys för att läsa, transformera, rensa, berika och analysera data. ArcGIS används av såväl offentlig verksamhet som inom det privata näringslivet i Sverige och hela världen.

Om karta och visualisering

workshop

Lär dig visualisera data på en karta

I en workshop på 1–4 dagar får du och dina kollegor bekanta er med ArcGIS for Power BI men även med flera av våra ArcGIS-appar för visualisering om önskemål finns.

Läs mer
Datorskärmar med visualiseringsappar i ArcGIS

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00