ArcGIS Hub

ArcGIS Hub

Skapa webbsajter som underlättar datadelning och skapar engagemang

Med ArcGIS Hub skapar du webbsidor eller hela sajter för såväl interna som externa användare och intressenter, där utvalda kartor, appar, data och tjänster blir enkla att komma åt. Någon kodning behövs inte, bara konfiguration. Bygg upp sajter som samlar relevant innehåll för olika team, projekt, ämnesområden och initiativ där interna och externa parter hittar allt de behöver. Det minskar behovet av att efterfråga kartor, geodata och annat från GIS-avdelningen. Dessutom blir det möjligt att föra en dialog med de olika målgrupperna.

ArcGIS Hub finns enligt två licenser: ArcGIS Hub Basic som ingår i ArcGIS Online och gör det möjligt att skapa sajter för interna och externa målgrupper, samt ArcGIS Hub Premium som utökar möjligheterna att samarbeta med personer som inte ingår i organisationen i övrigt. 

Så här kan ArcGIS Hub användas

Skapa precis så många sajter du behöver

Skapa så många webbsajter och -sidor du behöver, utan att behöva koda. Drag-and-drop-funktionalitet är inbyggd och alla sidor är automatiskt responsiva för att passa alla skärmstorlekar.

En befintlig flexibel grundstruktur gör det enkelt att med olika widgets presentera eller länka till kartor, geodata, appar och tjänster som finns tillgängliga i GIS-portalen, samt att komplettera med andra data, filer, dokument och media precis som på vilken webbsida som helst.

Dela din webbsajt med kollegor inom organisationen såväl som externa målgrupper och intressenter så att de enkelt hittar det innehåll de behöver. 

Öka engagemanget genom att göra data tillgängligt

Tillgång till relevanta data är avgörande för att kunna fatta kloka beslut.

Att göra utvalda data från organisationen, såväl som öppna data, lättillgängliga för en publik målgrupp är ett bra sätt att:

 • Skapa ökad förståelse för ett visst område.
 • Bidra med underlag som leder till kloka beslut.
 • Driva engagemang.
 • Visa på transparens.

När rätt data är lätt att komma åt utan omvägar underlättar det både för den som söker informationen, som för din organisation som inte behöver lägga resurser på tidskrävande ärendehantering.

Bjud in fler att samarbeta

En Hubsajt erbjuder i sitt grundutförande flera smidiga sätt att kommunicera med interna och externa parter.

Med den valbara Premium-licensen går det dessutom att låta individer utanför den egna ArcGIS-organisationen bidra med data och information inom ett givet initiativ. Det gör det möjligt att samla in åsikter och underlag som kan vara svårt att få tag i annars. I förlängningen genererar det bättre insikter för initiativet. 

ArcGIS Hub är en del av övriga ArcGIS

Med ArcGIS Hub får du alla komponenter du behöver för att dela och presentera och information men också för att hantera event, genomföra undersökningar och driva dialog, internt och externt, utan att behöva komplettera med andra lösningar.

Samtidigt är allt som sker på din Hubsajt kopplad till övriga ArcGIS vilket gör att all data, information och insikter stannar kvar inom ArcGIS ekosystem och kan komma till användning i andra delar av plattformen.

Tips! Hubsajt istället för GIS-portal

Att skapa en målgruppsanpassad sajt med ArcGIS Hub och låta den, istället för GIS-portalen, utgöra ingången till ArcGIS kan underlätta för medarbetare att komma åt de kartor, data och appar de behöver. Särskilt för de som inte arbetar i ArcGIS dagligen. När organisationens geodata blir enklare att komma åt minskar också behovet av att be GIS-avdelningen att skicka länkar om var specifikt innehåll finns.

KUNDCASE

Stad delar med sig av sina data

Brampton i Kanada använder ArcGIS Hub som en digital plats där alla som vill kan hitta, analysera och ladda ner data från staden.

Dana Berchman

Det här blir möljigt med ArcGIS Hub

ArcGIS Hub kan du skapa en brygga mellan din organisation och den kontext inom vilken ni verkar. Det arbeta ni gör inom GIS kan stötta omgivande verksamheter och initiativ i branschen och samhället i stort.

Kartor och appar

Gör det enkelt för andra att visualisera de data du delar angående riktlinjer, målsättningar och initiativ.

 • Informativa diagram

 • Interaktiva kartor

 • Story maps

 • Dashboards

 • Datadrivna mikrosajter

En plats för samarbete

Använd ArcGIS Hub för att engagera och nå ut till särskilt viktiga personer inom en given nisch.

 • Lokala företagare

 • Universitet

 • Ideella organisationer

 • Startup-företag

 • Forskare

Samla data och input

Ta hjälp av deltagare för en viss Hubsajt att digitalt samla i de data du behöver.

 • Undersökningar

 • Utvecklingsförslag

 • Event och träffar

Verktyg för innovation

Låt andra att hitta och använda data inom din bransch.

 • Utvecklare

 • Frivilliga

 • Studenter

 • Community inom öppna data

workshop

Kom i gång med ArcGIS Hub

Vi ger dig starten du behöver

Läs mer

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00