Som en del av ArcGIS Enterprise ger ArcGIS Image Server dig ett snabbt och effektivt sätt att hantera, analysera och dela riktigt stora samlingar av bild- och rasterdata. 

Kraftfull rasteranalys


Extrahera snabbt information från riktigt stora bild- och rasterdatasamlingar med rasteranalys. Dra nytta av distribuerad lagring och fördela tunga analyser och processer mellan flera datorer för att effektivisera arbetet. Utför effektivt beräkningsintensiva analyser såsom inom deep learning, hydrologiska analyser eller temporala analyser av multidimensionella data, som tidigare tagit för lång tid. Skapa och kör dina egna rasteranalysmodeller på befintliga bild-, raster- och GIS-data.

Satellite image of a city with a river running through it.

Processa bilddata med dynamiska tjänster


Dynamiska bildtjänster gör det möjligt att bearbeta bilder och skapa bildmosaiker i realtid. Det gör det enkelt att komma åt både nya och befintliga bilddata. Realtidsbearbetning förvandlar snabbt dina grunddata till en mängd olika produkter på användarens begäran. Detta minskar mängden bilddata du behöver lagra och processa samtidigt som dina användare får ta del av det fullständiga informationsinnehållet i dina bilddata. Den dynamiska mosaiktekniken hanterar enkelt överlappningar i dina bilddata för att visa de mest relevanta bilderna.

A Landsat satellite image looking at various rivers cutting through land.

Dela dina bildprodukter över hela organisationen


Ge hela din organisation tillgång till dina bilddata, som den interaktiva källa till visuell information och analys det faktiskt rör sig om. Med ArcGIS Image Server och ArcGIS Enterprise är det enkelt att tillhandahålla interaktiva bilddata och dess produkter till användare, såväl dina bildarkiv som dina nya bilddata, där och när de behöver det. 

Map comparing two images, the left is a color infrared image and on the right is an RGB.

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00