ArcGIS Image Server for ArcGIS Enterprise

Skalbar bildhantering och -analys i hela organisationen

Med ArcGIS Image Server for ArcGIS Enterprise får du en lösning som snabbt och skalbart låter dig lagra, analysera och strömma stora mängder av bild- och rasterdata.

Möjligheter med ArcGIS Image Server

Mixa bilddata från olika källor

Samla in, hantera och tillhandahåll bild- och rasterdata från en skiftande uppsättning sensorer och plattformar från satelliter, flygplan och drönare. Kombinera överlappningar, tidsbestämd bilddata från flera olika enheter, sensorer, upplösningar, band och rasterformat till en enda bildtjänst. 

Analysera stora dataset rappt och effektivt

Inhämta information från stora samlingar bild- och rasterdata snabbt med rasteranalyser. Separera de riktigt stora jobben för att effektivt använda parallell bearbetning och distribuerad lagring. Få omgående resultat ifrån dataintensiva beräkningar såsom djupinlärning, hydrologiska analyser eller tidsbestämda analyser av multidimensionell data.

Pålitlig och säker implementation

Oavsett storlek eller omfattning på din organisation möter ArcGIS på ett säkert och pålitligt sätt era behov och krav för bildhantering. Skräddarsy implementationen att passa in befintlig infrastruktur i enlighet med aktuella regelverk och för att stötta relevanta arbetsflöden. Implementera lokalt på egna servrar eller i en molnmiljö såsom Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure.

Förvandla bilddata till kunskap

Bearbeta hundratals eller tusentals bilder insamlade via satellit, flygfoto eller drönarsensorer och omvandla till ortofotomosaiker, digitala ytmodeller (DSM) och digitala terrängmodeller (DTM). Skapa kartor som kan användas för korrekta tolkningar och analyser av till exempel växtlighet och volymförändringar.

Så funkar det

Hantera och lagra

Hantera och lagra stora samlingar av bild- och rasterdata i befintlig infrastruktur on premises, i molnet eller i form av en hybridlösning.

Strömma och tillgängliggör

Tillgängliggör bildsamlingar med ortomosaiker, multidimensionell data, klassificerad data, höjddata och data från sensorer.

Analysera effektivare

Dra nytta av ett brett utbud av rasterfunktioner, verktyg, mallar och API:er för att optimera dina rasteranalyser.

Har du ArcGIS Enterprise?

För att kunna använda ArcGIS Image Server behöver du ArcGIS Enterprise.

Kontakta oss

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00