ArcGIS Image Dedicated

Analysera och hantera bilddata från ditt moln i AWS eller Azure

Med ArcGIS Image Dedicated får du tillgång till rasteranalys och möjligheter att strömma bilddata direkt i din molnmiljö i Amazon Web Services eller Microsoft Azure. Samtidigt hanterar Esri utpekade servrar parallellt med ditt bild- och rasterdata vilket ger ökad skalbarhet och lägre kostnader för att  hämta ut data. 

Möjligheter med ArcGIS Image Dedicated

Styr molnlagringen utifrån egna behov

ArcGIS Image Dedicated är ett utmärkt alternativ för organisationer som lagrar sitt bilddata i molnet, måste hantera det inom specifika geografiska gränser eller behöver bearbeta det nära befintlig lagring för att minimera kostnader kopplade till uthämtning av data samt möjliggöra skalbarhet.

Separat infrastruktur behövs inte

Eliminera tiden det tar att bygga, sätta upp och hantera infrastruktur för ArcGIS-användare. Transformera istället stora bildsamlingar till tilebilder och dynamiska bildtjänster och gör dem tillgängliga direkt i molnet via ArcGIS lokalt, på webben eller genom mobilapplikationer.

Effektiv bildhantering ner på pixelnivå

Strömma data genom kraftfulla tiletjänster för att ner på pixelnivå utföra analyser, välja rendering och kombinera olika band för att förbättra bild- och rasterdata. Skapa dynamiska bildtjänster som optimerar datahanteringen på serversidan och gör det möjligt att utföra en mängd olika analyser effektivt utan prestandaförlust, även i långsammare nätverk.

Så funkar det

Se över er molnlagring

Berätta för Esri om ert bild- och rasterdata lagras i AWS eller Microsoft Azure.

Gränssnittet är ArcGIS Pro

Det är ArcGIS Pro du jobbar i när ni nyttjar bildtjänsterna som ArcGIS Image Dedicated erbjuder.

Förse med användbart bilddata

Omvandla bilddata till tilebilder och dynamiska bildtjänster redo för ArcGIS. Strömma OGC-kompatibla visningstjänster (WMS) och WCS-slutpunkter.

Möjliggör analys

Få tillgång till rasterfunktioner, verktyg, mallar och API:er för att utföra omfattande bildanalys och optimera lösningar i ArcGIS.

Du behöver ArcGIS Pro

För att använda ArcGIS Image Dedicated behöver du en giltig licens i ArcGIS Pro. Giltiga licenser är användartyperna GIS Professional (grundläggande, standard eller avancerad) och ArcGIS Desktop (namngiven, enskild eller samtidiga användare) i ArcGIS Pro 2.1 eller senare.

Kontakta oss

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00