Skip to Content
ArcGIS Indoors

ArcGIS Indoors

För smart navigering inomhus

ArcGIS Indoors är ett komplett kart- och navigeringssystem för inomhusbruk som bidrar till smartare fastighetsförvaltning. Genom webb- och mobilapplikationer ger ArcGIS Indoors en gemensam driftsbild för personal och servicetekniker. Besökare kan lättare orientera sig och anställda kan tack vare systemet lättare hitta utrustning. ArcGIS Indoors hjälper beslutsfattare, servicepersonal och andra medarbetare och besökare att hitta samt använda flygplatser, varuhus, tågstationer och andra lokaler optimalt.

Ett komplett kart- och navigeringssystem

Utvärdera aktiviteter och förflyttningar som sker inomhus för att kunna skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

Previous
Next

Så stöttar ArcGIS Indoors din organisation

En interaktiv karta informerar

Tillgång till inomhuskarta och relevant information baserat på typ av användare gör att alla i anläggningen har tillgång till rätt information.

Hitta bättre inomhus

Förbättra förflyttning inomhus genom att erbjuda navigering och berätta var resurser finns för personal, servicetekniker och besökare.

Bevaka i realtid

Få översikt i realtid för att enklare navigera, bevaka och hantera var anläggningstillgångar är lokaliserade.

Använd GIS även under tak

ArcGIS Indoors är självklart kompatibel med ArcGIS-plattformen. Utöka funktionalitet för att dra nytta av andra produkter inom ArcGIS. Med utgångspunkt i ArcGIS Enterprise och en GIS-portal kan du använda ArcGIS Indoors för visualisering och analys tillsammans med:

  • ArcGIS Operations Dashboard: visualisera och övervaka inomhusmiljön i realtid.
  • ArcGIS GeoEvent Server: Strömma in data och analyser i realtid.
  • ArcGIS fältappar: För att samla in och hantera data och utföra uppdrag effektivare.

Positioneringssystem för inomhusbruk

Upplev positionering inomhus (IPS) med samma exakthet du är van vid utomhus.

ArcGIS Indoors gör det möjligt att få navigering, analys och spårningstjänster tillgängliga även i byggnader. Det här sker genom 3D-kartor som kan identifiera våningsplan och via appar som är fokuserade på att stötta en mängd användningar som rör anläggningar och faciliteter. Det kan handla om var ett underhåll eller serviceärende bör ske.

Systemet är skapat för att stötta flertalet befintliga leverantörer av positioneringssystem för inomhusbruk.

Se webbinar

Dokumentation

Få svar och mer information om ArcGIS Indoors

Previous
Next

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss