ArcGIS Indoors

GIS-stöd för effektivare hantering av ytor och lokaler inomhus

Desktop screen showing 3D indoor map of office building next to a mobile phone showing 2D indoor map of office building

Med ArcGIS Indoors kan din organisation bygga upp motsvarande översikt och insikt om inomhusmiljön som ni är vana att kunna göra utomhus. Kartera insidan av era fastigheter och anläggningar för att få översikt, koll på tillgångar, maximera lokalutnyttjandet och skapa digitala inomhuskartor som gör det lätt att hitta rätt i komplexa byggnader. Distribuera informationen till de som behöver det via lättillgängliga webbkartor och mobila appar.

Bygg upp ett GIS inomhus

All inomhusdata på en och samma plats

Länka samman dina CAD- och BIM-data, eller annan inomhusdata, till en gemensam yta i ArcGIS Indoors och visualisera allt samlat på en digital karta. Se viktiga platser, mötesrum, tillgångar, utrustning och hur utrymmen används.

Man sitting at a desk and looking at an indoor map with data points on a desktop monitor

Snabbare åtgärder när personal hittar rätt

Tillgångar och utrustning behöver regelbundet underhåll. Kartor för inomhusbruk skapade för till exempel IT-ansvariga, fastighets- och säkerhetspersonal hjälper dem att hitta till exakt rätt plats direkt och utföra rätt typ av åtgärd. Det sparar minuter varje gång och oräkneliga timmar på årsbasis.

Maintenance worker holding a mobile phone showing an indoor map

Underlättar för ansvariga att fatta beslut

Med en gemensam digital karta kan ansvariga se samma information om ytor och lokaler som övriga teamet. Om det krävs en insats rörande underhåll eller säkerhet ser ansvariga det utan onödig omvägar och behöver inte vänta på att få fram korrekta planlösningar eller en uppdaterad lägesbild från någon annan. Istället kan de utifrån aktuella fakta fatta de beslut som krävs för att agera säkert på situationen.

Man and woman looking at desktop screen of an indoor mapping dashboard to monitor building status

Anpassa lokalutnyttjandet utifrån behov

Med ArcGIS Indoors verktyg för lokalplanering kan ansvariga fördela ut tillgängliga ytor mer effektivt. Visuella kartverktyg låter organisationer se exakt hur mycket yta de verkligen använder så att de inte hyr mer än nödvändigt, fatta beslut om att flytta till lokaler som passar verksamheten bättre eller planera för ökande behov i samband med tillväxt eller expansion. 

Person working from home on a laptop using ArcGIS Indoors to review space usage on an indoor map

Gör lämpliga arbetsplatser enklare att hitta

Den hybrida arbetsplatsen har snabbt blivit norm och medarbetare behöver veta att de har tillgång till de utrymmen, bekvämligheter och den utrustning de behöver när de är på plats. Med ArcGIS Indoors kan mötesrum bokas eller tilldelas som en arbetsyta vilket gör det möjligt att samarbeta effektivt. 

Person viewing indoor map of office building on a mobile phone

Så funkar ArcGIS Indoors

Desktop screen showing indoor map built in ArcGIS Indoors Pro next to a mobile phone showing a digital map in ArcGIS Indoors mobile

Länka samman data till en plats

Kombinera inomhusdata av olika slag och från olika källor till en och samma plats via ArcGIS Indoors.

Skapa en digital inomhuskarta

Med all inomhusdata samlad på en plats kan du se enskilda våningar, rum, lokaler och områden i dina tillgängliga ytor på en digital karta.

Gör kartan tillgänglig för olika användare

Ge alla som behöver det tillgång till inomhuskartan via ArcGIS Indoors Mobile, och områdesansvariga ett planeringsverktyg via appen Space Planner.

Utgör underlag som leder till bättre beslut

ArcGIS Indoors tillhandahåller en aktuell nulägesbild av byggnadsytor med all nödvändig information som medarbetare och beslutsfattare behöver.

ArcGIS Indoors Pro

ArcGIS Indoors Pro är ett tillägg till ArcGIS Pro som tillhandahåller verktyg för att kombinera dataset och skapa och dela inomhuskartor, våning för våning. 

Woman wearing glasses working on a laptop with an inset digital illustration of an indoor map with blue and orange circles

ArcGIS Indoors Maps

Med ArcGIS Indoors Maps kan du digitalt dela inomhuskartor till alla i organisationen. Olika appar för att bygga webbappar gör det enkelt för besökare att hitta rätt plats och vid behov få väghänvisning dit i realtid med stöd av ArcGIS IPS, en teknik som funkar som GPS fast inomhus. ArcGIS Indoors Pro-tillägget ingår. 

Woman using a tablet next to an indoor map illustration showing a route highlighted in orange and blue buildings

ArcGIS Indoors Spaces

Med ArcGIS Indoors Spaces utökar du möjligheterna i ArcGIS Indoors Maps och får tillgång till ett verktyg för att planera lokalytorna. Planeringsappen hjälper dig att förstå hur ytorna används, att tilldela eller fördela om ytor och skapar möjlighet att reservera rum eller utvalda delar av ett kontorslandskap. 

Two men walking and looking at a laptop next to an illustration of an indoor map with orange GPS arrows and blue buildings

KUNDCASE

CERN

Forskningslaboratoriet CERN byter från egenbyggt inomhus-GIS till ArcGIS Indoors, för att effektivisera och spara in tid på systemförvaltning.

Se presentation

Utöka befintligt GIS med ArcGIS Indoors

ArcGIS Indoors är fullt kompatibel med såväl ArcGIS Enterprise implementerad i egen miljö som ArcGIS Online via webben.

ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

Kombinera ArcGIS Indoors med de mångsidiga formulärförmågorna i ArcGIS Survey123 för att digitalisera hela arbetsflödet.

Om ArcGIS Survey123
ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps

Ge medarbetare tillgång ett lättanvänt verktyg för att samla in data, utföra inspektioner och uppdatera status för olika tillgångar direkt via mobilen, med stöd av ArcGIS Field Maps.

Om ArcGIS Field Maps

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss