,
ArcGIS IPS

ArcGIS IPS

Inomhusnavigering och spårning utan GPS

Tekniken som låter GIS:et flytta in

ArcGIS IPS är en teknik som möjliggör inomhuspositionering trots att GPS saknas, genom att läsa av signaler från olika sändare. Lokalisera dig själv och andra inomhus och i realtid via en interaktiv karta, på samma sätt du är van vid att kunna göra utomhus. Att kunna efterlikna traditionell GPS även inuti byggnader innebär att organisationer får tillgång till samma möjligheter att till exempel samla in och ajourhålla data, navigera, spåra och övervaka som hittills bara varit möjligt utomhus.

Inomhus-GIS

Så här kan GIS inomhus användas

ArcGIS IPS introduction video

Möjligheter med inomhusnavigering

Gör det lika lätt att hitta rätt inne som ute

Att utomhus via GPS få hjälp att navigera har länge varit möjligt. Med IPS-tekniken följer den förmågan med när personer tar klivet inomhus. Låt anställda, projektarbetare och besökare i realtid få navigeringshänvisningar för att lätt hitta rätt till såväl andra personer som till platser och tillgångar, även under tak och mellan fyra väggar.

Indoor blue dot shows live position on digital indoor map

Optimera fastighetsskötsel och arbetsledning

Effektiv fastighetsskötsel och -förvaltning kräver bra arbetsledning. Inomhus-GIS gör det möjligt att dela och spåra aktuell position av medarbetare för att smidigt fördela arbetsuppgifter till närmaste person med rätt kvalifikationer, eller att övervaka pågående insatser och fatta nya beslut om det behövs.

Inte minst sparar det tid för fastighetsskötare och underhållspersonal att alltid via mobil eller surfplatta kunna navigera till rätt punkt inom ett större fastighetskomplex.

An airport terminal walkway overlaid with a touchscreen phone design showing indoor mapping software

Utnyttja ytor och lokaler smartare

Få en djupare förståelse av hur fastigheten används genom att analysera hur personer rör sig, var man gärna stannar upp en stund och platser man ofta återbesöker. Visualisera dessa rörelsemönster på en interaktiv inomhuskarta. Använd insikterna för att fatta beslut som leder till smartare lokalutnyttjande.

Indoor analytics visualized on a dashboard

Använd ArcGIS IPS i ArcGIS-appar

ArcGIS IPS-tekniken kan användas tillsammans med ArcGIS Indoors, ArcGIS Field Maps samt appar du bygger själv med ArcGIS Maps SDK. Det gör att du via nämnda appar inte bara får upp en rutt utan dessutom kan följa din position live i mobilen. 

 

Indoor positioning integrated into a custom-built hospital app

Så funkar det

Använd ArcGIS IPS i andra ArcGIS-appar

Använd ArcGIS IPS i ArcGIS Indoors, ArcGIS Field Maps eller i en app du utvecklat själv med ArcGIS Maps for SDK.

Maximera värdet av ditt inomhus-GIS

Flytta in GIS:et i dina fastigheter och möjliggör positionering, navigering, platsspårning och insamling av data även inomhus.

Utöka servicen för medarbetare och besökare

Ge anställda verktygen som låter dem utnyttja inomhusmiljön effektivare och säkrare, och för att besökare ska få en ännu bättre upplevelse.

Skapa hållbara arbetsflöden

Använd platsdata för att identifiera lokalutnyttjande, bättre fördela resurser och utrymmen och för att hantera uppdrag inomhus.

ArcGIS IPS läser av signaler

ArcGIS IPS levereras med ArcGIS IPS Setup, en mobilapp som gör att du kan samla in radiosignaler från Bluetooth Low Energy (BLE)-sändare eller Wi-Fi-signaler inuti dina byggnader. Dessa sändare eller signaler möjliggör själva inomhuspositioneringen. Använd en befintlig eller ny infrastruktur för BLE eller Wi-Fi från valfri leverantör. ArcGIS IPS-geobearbetningsverktyg ingår också för att konfigurera och skapa din inomhuspositioneringsmiljö i ArcGIS Pro.

Välj att använda ArcGIS IPS-tekniken i ArcGIS Indoors, ett system för inomhuskartering och smart byggnadsförvaltning; i ArcGIS Field Maps, allt-i-ett-appen för att effektivisera arbetsflöden i fält; eller i egenutvecklade appar skapade med ArcGIS Maps SDK.

A light blue graphic of a large cloud icon being pointed to and away from by smaller icons that include Esri products, a mobile phone, coding, and maps

Integreringsmöjligheter med ArcGIS IPS

ArcGIS IPS är tillgängligt för användare av ArcGIS Indoors och ArcGIS Field Maps samt egenutvecklade appar skapade med ArcGIS Maps SDK. ArcGIS IPS levereras med den mobilappen ArcGIS IPS Setup och geobearbetningsverktyg för ArcGIS Pro.

ArcGIS Indoors

ArcGIS Indoors

ArcGIS Indoors är ett heltäckande system för inomhuskartering och förvaltning av byggnader.

Läs mer
ArcGIS Maps SDK:er

ArcGIS Maps SDK:er

ArcGIS Maps for SDK låter utvecklare bygga egna appar ovanpå ArcGIS-plattformen.

Läs mer
ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps gör det enkelt för användare att utifrån en interaktiv karta i mobilen eller surfplattan samla in och ajourhålla data ute i fält.

Läs mer

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00