Skip to Content

ArcGIS Monitor är specifikt framtaget för att övervaka hur din ArcGIS-implementation mår. Det ger dig möjlighet att kontrollera hur ArcGIS används och presterar så du får mest valuta för verksamhetens investering i GIS och IT. 

Det här kan ArcGIS Monitor göra för dig
ROI på IT-investeringen

Minska de administrativa kostnaderna
Övervakar alla systemlager

Översikt av databaser, nätverk och mjukvara
Få varningar och notifieringar

Identifiera och lös problem
Få rapporter och statistik

Se användning och dela med ledning

Så funkar ArcGIS Monitor


Visa och hantera status för användning och tillgänglighet i GIS:et.

Konfigurera

ArcGIS Monitor kan installeras i alla versioner av ArcGIS, från 10.2 och högre.

Fastställ gränsvärden

Fastställ gränsvärden för notifieringar och rapportering. 

Olika sätt att implementera


Det behöver inte vara svårt att implementera ArcGIS Monitor i din verksamhet. Vi erbjuder flera alternativ som uppfyller dina krav.

Mer

Installera själv

Mer

Prata med en expert

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss