Skip to Content

ArcGIS Monitor är specifikt framtaget för att övervaka hur din ArcGIS-implementation mår. Det ger dig möjlighet att kontrollera hur ArcGIS används och presterar så du får mest valuta för verksamhetens investering i GIS och IT. 

Det här kan ArcGIS Monitor göra för dig
Skapa vinster på IT-investeringen

Lägre kostnader med effektivare systemanvändning
Övervakar alla systemlager

Har uppsikt över databaser, nätverk & GIS-mjukvara
Få varningar och notifieringar

Identifiera och lös problem
Använd rapporter och statistik

Dela systemuppdateringar med medarbetare

Så funkar ArcGIS Monitor


Visa och hantera status för användning och tillgänglighet i GIS:et.

Konfigurera

ArcGIS Monitor kan installeras i alla versioner av ArcGIS, från 10.2 och högre.

Fastställ gränsvärden

Fastställ gränsvärden för notifieringar och rapportering. 

Olika sätt att implementera


Det behöver inte vara svårt att implementera ArcGIS Monitor i din verksamhet. Vi erbjuder flera alternativ som uppfyller dina krav.

Installera själv

Prata med en expert

Kontakta en ArcGIS Monitor-expert