ArcGIS Monitor

ArcGIS Monitor

Optimera implementationen av ArcGIS Enterprise och användningen av GIS i hela organisationen

Computer monitor showing a line graph and numerical data representing metrics on CPU, memory utilized, and alerts

ArcGIS Monitor ger dig koll på hur ArcGIS används i organisationen. Få löpande uppdateringar om status, användning och resursutnyttjande som du kan analysera för att sedan fatta proaktiva beslut. Identifiera potentiella avbrott innan de hinner ske. Felmeddelanden hjälper till med lösningsförslag när avvikelser noteras så att problem kan åtgärdas snabbare. Skapa visuella rapporter över användningen av ArcGIS i organisationen så att beslutsfattare och andra ansvariga får ett lättförståeligt underlag att utgå ifrån i olika beslut.

Observera att ArcGIS Monitor enbart är relevant för implementationer av ArcGIS Enterprise, inte ArcGIS Online. 

Rätt information i rätt tid

Övervaka organisationens GIS och konfigurera ArcGIS Monitor utifrån verksamhetens behov

A person standing and using a laptop in front of a wall of server racks overlaid with a play button

Så här funkar ArcGIS Monitor

ArcGIS Monitor ger dig en helhetslösning för att övervaka din implementation av ArcGIS Enterprise och relaterad infrastruktur. 

Få valuta för investeringen

När hela systemet (GIS:et) levererar stabilt, säkert och snabbt blir också slutanvändarna nöjdare. ArcGIS Monitor hjälper dig att identifiera problem innan de blir kritiska och ser till att GIS:et presterar maximalt till en så låg kostnad som möjligt så att din organisation får valuta för investeringen.

Picture of a woman standing next to a server and looking at the tablet in her hand

Se helheten på bredden och djupet

Med ArcGIS Monitor får du som administratör eller systemansvarig de verktyg som krävs för att få full koll på hela GIS:et. Övergripande statistik och detaljerade data talar om vad som håller på att hända så att du hinner agera innan läget bli kritiskt.

A man sitting in front of two monitors that are displaying metrics, including text and numerical data

Minimera nertid, maximera nöjdhet

Återkommande nertid kan resultera i höga extrakostnader på den operativa sidan av verksamheten, samtidigt som slutanvändarna blir missnöjda med IT-lösningen som helhet. ArcGIS Monitor tillhandahåller de data du behöver för att förhindra onödig nertid och akuta problem, så att du istället kan fokusera på förbättrad prestanda och den totala användarupplevelsen.

Screenshot showing different types of alerts such as warnings and critical issues with text and symbols

Se hur systemet mår

ArcGIS Monitor är särskilt utvecklad för att du på bästa sätt ska kunna analysera och optimera hur din implementation av ArcGIS mår. Samla in mätvärden som rör systemets upptid, belastning, över- eller underutnyttjade resurser och se användningen över tid. 

A line graph representing CPU utilization with numbers and text

Proaktiva och mer effektiva beslut

Genom att löpande och i detalj kunna se hur GIS:et används, vilka tjänster som är mest populära eller data som används mest, blir det enklare att avgöra vilka resurser det behövs mer respektive mindre av. Det blir ett proaktivt och mer effektivt sätt tillhandahålla ett välfungerande GIS i organisationen. 

A group of men in a conference room with their laptops and another man standing next to a large monitor displaying a graph

Gör data och statistik begriplig

ArcGIS Monitor tillhandahåller underlag på ett sätt som gör att beslutsfattare enkelt kan se och tolka användartrender i data och statistik. Ansvariga på olika nivåer kan ta del av status och rapporter på en övergripande nivå medan administratörer har möjlighet att gräva djupare för att lösa olika problem.

A man and a woman in a server room looking at a tablet with line graph drawings overlayed on the image

Så funkar ArcGIS Monitor

Se hur GIS:et mår

Få dagliga rapporter och data över hur organisationens GIS presterar, vad som används, hur och av vilka. 

Text and symbols representing the various types of ArcGIS Enterprise components such as GIS Servers that can be monitored

Analysera statistiken

Observera och utvärdera status på GIS:et genom att ställa frågor till delar av systemet och analysera insamlade data. 

A line graph with numbers and text representing metrics for components like Web Services

Agera proaktivt

Fatta proaktiva beslut utifrån insikterna du får från ArcGIS Monitor så att du ligger steget före och kan agera på varningsmeddelanden och notiser innan slutanvändarna påverkas.

A graph with numbers and text showing percentage of CPU utilized and an alert configuration with values

Rapportera vidare

Samla din statistik och analysresultat i en rapport eller dashboard och dela vidare till ledningsgruppen och andra intressenter.

A line graph and pie chart with numbers and text displaying number of critical alerts, open alerts, and memory utilized

KUNDCASE

Energiföretag börjar med GIS från grunden

ArcGIS Monitor blev en viktig del för att garantera en stabil lösning när South Jersey Industries utökade sin verksamhet.

Läs mer

Övervaka GIS:et med stöd av ArcGIS Monitor

Med ArcGIS Monitor övervakar du implementationen av ArcGIS Enterprise och får detaljerade rapporter om nuläget, stöd att felsöka och förslag på åtgärder så att du kan leverera en stabil och pålitlig lösning till slutanvändarna.

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

Med ArcGIS Monitor får du den kompletta bilden av hur er implementation av ArcGIS Enterprise mår.

Om ArcGIS Enterprise
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

Visualisera statistiken du får från ArcGIS Monitor i en dashboard, för att ännu enklare se hur GIS:et i organisationen mår.

Om ArcGIS Dashboards

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss