Skip to Content

ArcGIS Navigator är en mobil app för navigering och ruttning när du behöver bättre kontroll över vägar och vägnät än du har annars. Få tillgång till hundratals kartor från hela världen eller lägg till och använd en egen karta. Skapa vägbeskrivningar, ange eget vägnät och sök bland dina assets och resurser. Kombinera Navigator med andra ArcGIS-appar för fält och arbeta såväl online som offline.

Gör svåra vägar lätta att hitta
Arbeta offline

Navigera även när nätverk saknas
Dela vägbeskrivningar

Skapa och få tillgång till rutter enkelt
GIS-data

Hitta assets och rutta efter egna vägar
Öka effektiviteten

Kör mindre, kom fram i tid

Så funkar Navigator

Smart phone on orange background showing navigating using software

Bättre tillsammans


Använd ArcGIS Navigator tillsammans med andra ArcGIS-appar för att maximera effektiviteten i ditt fältarbete.

Lösningar för mobilitet i fält
Mer

ArcGIS Collector

Mer

ArcGIS Explorer

Mer

ArcGIS Workforce

Mer

ArcGIS Survey123

Helt integrerad med ArcGIS


Genom att kombinera Navigator med andra ArcGIS-appar kan du maximera effektiviteten i arbetsstyrkan, i en stabil och flexibel IT-miljö. Oavsett om ArcGIS körs i molnet eller på egen server. Dina GIS-data flödar direkt in i ArcGIS där den är tillgänglig för visualisering och analys tvärs igenom organisationen.

Läs mer om ArcGIS

Prova ArcGIS Navigator


För att låsa upp dess fulla funktionalitet behöver du ha tillgång till ett abonnemang i ArcGIS

Vill du prova ArcGIS?

Gratis provperiod

Redo att köpa ArcGIS Navigator?

Köp

Frågor?

Skicka ett meddelande

Få svar via e-post.

Formulär

Välkommen att kontakt oss

0771-98 48 00