Funktioner


Optimerade rutter

Hitta den snabbaste, kortaste eller t.o.m. den vackraste rutten utifrån dina egna behov. Rutter kan dessutom ackumulera kostnader i form av avstånd, tid, geografi och andra faktorer som är en del av din rutt. Du kan skapa rutter mellan två platser eller skapa rutter som hittar den bästa vägen mellan flera olika stopp.


Hitta närmaste facilitet

Mät kostnaderna genom att jämföra vilka faciliteter som ligger närmast din verksamhet eller varandra. Specificera hur många faciliteter du behöver hitta och ifall färden ska riktas från eller emot din verksamhet och lägg till olika hinder.


Lös avancerade ruttningar med flera fordon

Utifrån ett antal platser som ska besökas och en flotta med fordon kan du bestämma vilka fordon som ska åka var och i vilken ordning för att minska den totala kostnaden för verksamheten utifrån just era förutsättningar.


Utför analyser som hittar bästa platsen

Verktyget ”Location-Allocation” hjälper dig att hitta den optimala platsen för din verksamhet. Genom att optimera läget på din verksamhet sparar du pengar genom att kostnader minskar samtidigt som din placering ger dig det perfekta läget att bedriva din verksamhet ifrån.


Generera serviceområden

Ett nätverksserviceområde är ett område som kan nås inom en given tid eller inom ett visst avstånd. När du skapat dina områden kan använda dem för att identifiera hur många kunder, marktyper eller vad som helst som finns inom ett visst område eller region.


Skapa destinationsmatriser

Destinationsmatriser låter dig skapa tabeller med information om vägar eller rutter med minst kostnad från och till olika platser, dessa kostnader speglar den verkliga körsträckan, inte bara fågelvägen.

Prova ArcGIS Network Analyst