ArcGIS Network Analyst – tillägg

Maximera och optimera all slags ruttning på alla typer av landvägar

Collection of digital maps and street maps and a satellite image of land and ocean

Få full koll på din fordonsflotta, dina transporter och chaufförer. ArcGIS Network Analyst är ett tillägg till ArcGIS Pro och ArcGIS Enterprise som hjälper dig att optimera alla aspekter inom ruttning och vägnätsanalys. Spara tid och pengar genom att på förväg hitta de effektivaste farlederna även i terräng där traditionella vägar saknas. Integrera med övriga arbetsflöden och affärssystem för att skapa mervärde i ännu större delar av organisationen.

Verktyg för att rutta alla slags behov

Förbättra kundnöjdheten

Nöjda kunder är bra för affärerna och får din lönsamhet att växa. Erbjud ännu bättre leveranser till kund med hjälp av optimerad ruttplanering så du kan täcka upp större geografiska områden, betjäna fler kunder per dag men ändå genomföra leveranserna i tid.

Kör efter en genomtänkt plan

Se till att varje körning sker så effektivt som möjligt genom att visualisera varje dags transport så den visar alla stopp, fordonstyp och olika depåer. När du ser allt som ska ske längs vägen redan innan du startat kan du hitta de komponenter som kortar ner, snabbar på eller förbättrar färden på annat sätt.

Vidga verksamheten i egen takt

ArcGIS Network Analyst kan integreras med din organisations övriga affärssystem och växer sömlöst i takt med att verksamhetsbehoven gör det. Med globala data kan du få rutt- och vägnätsanalyser från alla delar av världen. Mobila applösningar gör det enkelt för medarbetare att samarbeta och skicka rutter till varandra var de än befinner sig.

Så funkar ArcGIS Network Analyst

Kollage med utsnitt av olika kartor

Implementera ArcGIS Network Analyst

Välj tillägget för ArcGIS Pro eller ArcGIS Enterprise. Utför typ av ruttanalys med utgångspunkt i behoven i din verksamhet.

Lös komplexa ruttproblem

Skapa modeller och använd specifika rutter. En bred uppsättning av regler hjälper dig att skapa verklighetstrogna scenarier av transporter.

Dela dina resultat

Stärk beslutsunderlag och arbeta effektivare genom att dela och kommunicera planer tvärs över organisationen via befintliga arbetsflöden.

KUNDCASE

Effektiviserar besök i äldreomsorgen

Äldreomsorg i form av hemtjänst innebär vanligen att personal behöver göra flera olika stopp och besök hos de seniora medborgarna, varje dag. För att tillhandahålla den bästa planeringen för alla inblandade som säkerställer att alla äldre får den hjälp de har rätt till samtidigt som scheman optimeras för de anställda, använder Eslövs kommun ArcGIS Network Analyst.

Läs mer
Stadsvy över Eslövs kommun

Maxad ruttoptimering med ArcGIS

Med ArcGIS i grunden utbyggt med tillägget ArcGIS Network Analyst för ArcGIS Pro eller ArcGIS Enterprise har du det du behöver för att lösa all form av utmaning rörande ruttning och vägnätsanalys. Dela enkelt dina lösningar vidare i organisationen

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Med ArcGIS Pro kan du utföra datavisualisering och avancerad analys med ArcGIS Network Analyst.

Om ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise är GIS:et du installerar helt enligt din organisations önskemål; bakom egna brandväggar, on-premise eller i molnet och levererar hela bredden av funktionerna i ArcGIS.

Om ArcGIS Enterprise
ArcGIS StreetMap Premium

ArcGIS StreetMap Premium

Högkvalitativ vägdata för ArcGIS. Installera bakom egna brandväggar. Använd för att visa data på karta, geokoda, optimera rutter, skapa vägvisningar och utföra analyser.

Om StreetMap Premium
ArcGIS Navigator

ArcGIS Navigator

Navigations- och ruttapp för mobila enheter, perfekt för personal som befinner sig bortanför kontoret.

Om ArcGIS Navigator

Dokumentation

Information som hjälper dig att starta upp och att genomföra dina projekt.

Previous
Next

Få tillgång till detta tillägg

Välj användartypen Professional Plus

Användartypen Professional Plus ger, utöver tillgång till det här och flera andra populära tillägg, även åtkomst till ArcGIS Pro Advanced samt flera andra ArcGIS-funktioner på webben och för mobila enheter. Med Professional Plus kan du utföra avancerade analyser, skapa produktionsklar kartografi i 2D och 3D, använda arbetsflöden med artificiell intelligens (AI), bygga egna appar och automatisera arbetsflöden.

Om Professional Plus
Om ArcGIS
A digital image of earth with blue water and green land with a series of round icons surrounding it

GIS och vägnätsanalyser bidrar till bättre beslut

Se webbinar

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00