ArcGIS Notebook Server

Geografisk analys möter datavetenskap

Geografisk analys är så mycket mer än prickar på en karta. Det handlar om att identifiera trender i data, förutspå händelser och skapa modeller av verkligheten. Fånga in möjligheterna med geografiska algoritmer och analysverktyg sida vid sida med datavetenskapliga metoder för att bygga ännu bättre modeller. Utför analyser, automatisera arbetsflöden och visualisera data och analysresultat med det integrerade stödet från ArcGIS Notebook Server.

En hel värld av data

Skräddarsy analysflöden

Synkronisera dina analysverktyg på alla enheter, få tillgång till resurser inom GPU och samarbeta sömlöst med analytiker i hela organisationen. Jobba parallellt med datavetenskap och spatiala algoritmer för att skräddarsy analysflöden, där platsen används för att maximera effektiviteten i dina datamodeller. 

Få hela bilden

Ett enskilt dataset kanske ger dig svaret på en utvald fråga men det ger inte hela bilden. Med ArcGIS Notebook Server får du tillgång till tusentals spatiala dataset, färdiga att använda, som kompletterar bilden och skapar ytterligare sammanhang till din analys.

Utforska The Living Atlas

Karta i 2D och som 3D-scen

Skapa kartor via Notebooks som är dynamiskt kopplade till dina data. Utforska fördelningen av data, upptäck mönster och visualisera resultat av analyser i 2D och 3D. Hantera dina kartor som en del av din anteckningsbok eller dela dem individuellt som egna informationsprodukter. 

Lyft fram fakta på ett sätt som engagerar

En väl genomtänkt presentation av dina analyser gör innehållet lättare att förstå och budskapet enklare att ta till sig. I ArcGIS har du tillgång till moderna verktyg för att effektivt nå ut med insikterna i dina data. Visa och berätta på ett snyggt och talande sätt för en publik med skiftande förkunskaper om GIS och teknik, samtidigt som fakta och verkliga data alltid utgör grunden. 

Mer info

Kraftfulla analyser bidrar till bättre modeller

Det är allt vanligare – och viktigare – med beslut som fattas utifrån analyser. Lös större och mer komplexa problem tack vare de geografiska metoderna inom ArcGIS. Med möjlighet att hantera fler variabler och dimensioner går det att skapa en mer rättvisande modell av problemet, och därmed återspegla en sannare bild av verkligheten.

Effektivare arbetsflöden med script

Spara tid på repetitiva arbetsuppgifter, minska riskerna för fel och utför analyser effektivare. Använd ArcGIS Notebooks för att skriva script där dina analyser och uppgifter bildar sammanhållande modeller och skapar tydliga arbetsflöden, med hjälp av befintliga pythonbibliotek i ArcGIS eller från tredjepart.

Kom igång

Previous
Next

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss