Översikt över krediter

Varje ArcGIS Online-abonnemang innehåller en viss mängd delade krediter. Antalet krediter avgörs av användartyperna inom organisationen. Creator och GIS Professional innehåller 500 krediter vardera. Field Worker och Editor innehåller 250 krediter vardera. Ytterligare krediter kan köpas när som helst och gäller i 24 månader.

Vad behöver man krediter till?

Du kan betala lagringsutrymme, analystjänster, demografisk information och livsstilskartor med krediter. Använd tabellen nedan eller besök vår dokumentationssida om du vill ha mer information.

Hur många krediter behöver man?

Diagrammet nedan visar hur många krediter du behöver beroende på vilka tjänster du vill använda.

Vad kräver inga krediter?

Det mesta av det du gör med ArcGIS Online kräver inte några krediter, till exempel:

  • Åtkomst av data du har lagrat i appar i ArcGIS Online.
  • Användning av grundkartor och grunddata i ArcGIS Online (baskartor, Landsat-bilder, landskapslager, trafik i realtid och andra realtidsfeeds).
  • Exportera data som lagrats i ArcGIS Online.
  • Sökning av enstaka adresser eller platser.
  • Använda dina egna ArcGIS Enterprise-funktioner som värd för och för att publicera karttjänster.

Krediter efter funktion

Funktion Antal krediter som förbrukas
Lagringsutrymme
Lagring av geoobjekttjänster (exklusive geoobjektbilagor) 2,4 krediter per 10 MB som lagras utifrån beräkningar varje timme av lagring per månad
Tile- och datalagring (karttiles, geoobjektbilagor, scenlagerpaket och dokument) 1,2 krediter per GB och månad
Analys
Geokodning 40 krediter per 1 000 geokoder
Enkla rutter 0,005 krediter per enkel rutt
Optimerade rutter 0,5 krediter per optimerad rutt
Körtider (tjänstområden) 0,5 krediter per körtid
Närmaste inrättningar 0,5 krediter per rutt till närmaste inrättning
Flerfordonsrutter (VRP) 1 kredit per flerfordonsrutt
Plats/tilldelning 0,1 krediter per begärd punktrutt
Kostnadsmatris för startpunkt–destination 0,0005 krediter per inmatat par av startpunkt och destination
Geografisk analys 1 kredit per 1 000 geoobjekt (används för frågor i analysverktygen Hitta befintliga platser och Härled nya platser)
Höjdanalys 1 kredit per 1 000 geoobjekt
Demografi- och livsstilskartor
Företagssökning 10 krediter per 1 000 poster
Demografiska kartor och lager 10 krediter per 1 000 kartförfrågningar (panorera, zooma och identifiera)
Databerikning 10 krediter per 1 000 attribut (datavariabler gånger totalt antal geoobjektposter)
Infografikvyer 10 krediter per 1 000 visningar
Infografikexporter 10 krediter per export (PDF och HTML)
Rapporter 10 krediter per rapport
Annat
Tilegenerering 1 kredit per 10 000 genererade tiles
Generering av scenlager från geoobjekt 1 kredit per 1 000 multipatchgeoobjekt med strukturer. 1 kredit per 5 000 icke strukturerade multipatchgeoobjekt eller punktgeoobjekt

Behöver du fler krediter?