Skapa en riktlinjekarta

Vilka områden ligger klart över eller under genomsnittet?

Se video med anvisningar
Utforska karta

Riktlinjekarta


Det är svårt att kartera obekanta data. Riktlinjekartan hjälper dig att förstå dina data genom att färglägga dem baserat på en riktlinje, till exempel ett nationellt eller regionalt medelvärde. I den här kartan över medianinkomster får värdena nära genomsnittet en vit färg. Områden över genomsnittet är gröna. Den gröna färgen blir intensivare när värdena ökar. Lila områden anger områden under genomsnittet. Områden långt under genomsnittet är mörklila. På så vis används färger för att visa detaljer och nyanser som finns gömda i dina data.

Nyckelsteg

Previous
Next

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop