Skapa en karta utifrån en given riktlinje


Vilka områden ligger klart över eller under genomsnittet?

Se video med anvisningar
Utforska karta

Riktlinjekarta skapar värde av obekanta data


Det är svårt att kartera eller värdera obekanta data. Genom att färglägga data baserat på till exempel ett nationellt eller regionalt medelvärde skapar du en slags riktlinje att förhålla dig till som gör att du bättre kan förstå informationen. I den här kartan över medianinkomster får värdena nära genomsnittet en vit färg. Områden över genomsnittet är gröna. Den gröna färgen blir intensivare när värdena ökar. Lila områden anger områden under genomsnittet. Områden långt under genomsnittet är mörklila. På så vis används färger för att visa detaljer och nyanser som finns gömda i dina data.

Nyckelsteg

Previous
Next

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop