Kraftfullt att jobba med data i ArcGIS Online

Använd all din data

Jobba med data från olika datakällor, inklusive kalkylblad, geodatafiler, bilder och tjänster. ArcGIS Online tar hand om och lagrar datan åt dig.

Lägg till platser

Dra nytta av platsdata i ArcGIS Online, exempelvis landsgränser, eller den globala tjänsten för geokodning, för att placera tabelldata på en karta.

Urskilj mönster

Summera dina data utifrån fördefinierade geografiska element, såsom postnummer, för att beräkna medelvärden och upptäcka mönster.

Berika data

Berika dina data med demografi och annan information om livsstil för att bättre förstå människor, hushåll och affärer i dina kartlagda områden.

En infrastruktur att lita på

ArcGIS Online är skalbar, högpresterande och under ständig uppsikt. Även när stora dataset används och appar blir virala fungerar de fortsatt väl.

Samla in exakt den data du behöver


ArcGIS Online hjälper dig att på ett effektivt sätt samla in, hantera och använda data. Sätt upp villkor för insamlingen, såsom plocklistor, för att säkerställa att rätt data samlas in med utvalda fältappar i ArcGIS.

Du kan samla in, använda, bearbeta, bedöma kvalitet och välja ut vilken data som ska delas utifrån samma lager. Det förenklar arbetsflödet och minskar risken för fel.

Räkna fram ny fältinformation från dina data att använda till vidare kartering och analys, med hjälp av SQL eller Arcade.

Håll dina data uppdaterade


För att kunna fatta bra beslut krävs aktuella data och underlag. ArcGIS Online gör det enkelt att uppdatera och komplettera dina data.

Utan att stöka till det i befintliga kartor och appar kan du:

  • Lägga till nya egenskaper
  • Uppdatera fältvärden
  • Helt skriva över ett dataset
  • Spara uppdateringar direkt

För att spara tid kan du automatisera återkommande uppdateringar med SQL eller ArcGIS API for Python.

Full kontroll över åtkomst till data


Du har full kontroll över vilka som har tillgång till dina data, på alla nivåer. Skapa unika vyer av samma dataset, då får varje typ av läsare bara åtkomst till den data som är relevant för henne eller honom. Kopior av samma dataset behövs inte.

Under till exempel en större sökinsats kan gruppmedlemmar i uppdraget lägga in adress, namn och annan information i en databas. All data blir synlig för gruppen medan känslig data exkluderas i det som offentliggörs för allmänheten. Utåt visas bara insatsområden.

Använd ArcGIS Online-data i andra system


Utvidga och sprid ditt arbete genom att nyttja den data du skapade i ArcGIS Online i andra system. Använd dina data direkt via Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), som WFS och WMTS, eller standardformat som GeoJSON.

Exportera dina data till vanliga format såsom Excel och KML. Du kan också dela dina data som öppna dataset som andra kan använda. 

Nyfiken och vill veta mer?