Färger på tidskartan


Kartor gör mer än att visa platser eller antal. De kan också visa historiska data. Om du vill visa när byggnader uppfördes kan du ge dem färger. ArcGIS Online har kartstilar som är särskilt framtagna för att avslöja mönster över tiden. Den här kartan utforskar nya byggnader över tiden i Rotterdam, Nederländerna. Mittendatum ställs in på 14 maj 1940, den dag andra världskriget bröt ut. Genom att använda den här tidsstilen med ett meningsfullt datum blir kartans berättelse mer levande.

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop