Karta över utvecklingsbar mark


Sambandet mellan två mätvärden kan ofta vara avslöjande. Ett intressant sätt att se på ett samhälle är att kartera värdet på marken jämfört med värdet på dess förbättringar. I den här kartan visar bruna områden mark som är värd mer än de förbättringar som gjorts för den. Områden i grönt visar att förbättringarna av dessa fastigheter är värda mer än marken under dem. Starkare färger anger större skillnader mellan värdet på marken och förbättringarna. Kluster med fastigheter som har samma färg visar mönster.

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop