Karta över trender


Var sker störst förändring?

Se video med anvisningar
Utforska karta

Låt kartan visa växande trender


Ju fler områden du bevakar, desto svårare kan det bli att se framväxande trender. Den här kartan går rakt på sak och visar vilka värden som har förändrats mest. Genom att se på mätvärdena för varje område över tid, visar kartan vad som har förändrats mest under en given tidsperiod. Områdena skuggas utifrån förändringar i antal eller procenttal. Det här exemplet visar en tillväxttrend genom att spåra vilken kategori av exportprodukter som växt mest.

Nyckelsteg

Previous
Next

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop