Skip to Content

Skapa en karta över framväxande trender

Vilken förändras mest av flera olika kategorier?

Se video med anvisningar
Utforska karta

Karta över framväxande trender


Om du kan följa det, kan du hantera det. Men ju fler ämnen du följer, desto svårare kan det bli att se framväxande trender. Den här kartan går rakt på sak genom att visa vilka värden som har förändrats mest. Genom att se på mätvärdena för varje ämne över tiden, visar kartan vad som har förändrats mest under tidsperioden. Områdena skuggas baserat på förändringar i antal eller procenttal. Det här exemplet visar en framväxande tillväxttrend genom att spåra vilken kategori av exportprodukter som växt mest.

Nyckelsteg

Previous
Next

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop