Skip to main content

Redo för företag

Ställ in och konfigurera ArcGIS Online för att uppfylla organisationens krav

Hantera användare

Konfigurera ArcGIS Online så att det passar för organisationens behov och struktur. Du kan skapa grupper som speglar dina befintliga team eller avdelningar. Tilldela behörigheter, till exempel analysförmåga eller administrativa uppgifter, och ytterligare ArcGIS-produkter till medlemmar eller hela grupper inom organisationen. Alla kan på ett smidigt sätt få åtkomst till ArcGIS Online via enkel företagsinloggning.

 • Skapa grupper
 • Tilldela behörigheter och licenser
 • Aktivera ditt befintliga autentiseringssystem

Övervaka aktiviteter

Det är både viktigt och spännande att kunna se vad dina teammedlemmar skapar i ArcGIS Online. Du kan övervaka och styra interna aktiviteter inom organisationen. Dessutom kan du se vem som använder de kartor och appar som du delar offentligt.

 • Övervaka systemets dashboards om du vill se värdena för organisationens användare, kartor och appar
 • Använd en rad aktivitetsbaserade värden för att se och styra organisationens aktiviteter
 • Få tillgång till fler ArcGIS Online-tjänster med krediter och hantera hur de används med hjälp av budgetering

Bibehåll säkerhet och integritet

ArcGIS Online ger dig säkerhetskontroller på alla nivåer – från produkt till infrastruktur till varje användare. Det är tåligt, redundant och utformat från grunden med säkerhet i åtanke.

 • ArcGIS Online uppfyller de höga standarderna hos de federala myndigheterna i USA samt internationella standarder
 • Ett särskilt team arbetar hela tiden med att öka säkerheten för hela ArcGIS-plattformen
 • All information i ArcGIS Online krypteras med standardbaserade processer
 • ArcGIS Online uppfyller de högsta oberoende internationella och branschgodkända integritetsstandarderna
Läs mer om säkerhet

Dina data, dina villkor

De data du anger i ArcGIS Online samt alla kartor och appar du skapar tillhör dig. De är din intellektuella egendom. Med ArcGIS Online kan du ange användningsvillkoren för varje objekt du delar.

 • Du bibehåller immaterialrättigheterna för allt du lägger till och skapar i ArcGIS Online
 • Ange användningsvillkor för varje objekt du väljer att dela

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Köp