Skip to main content

Skapa en tillväxtkarta

Allt har växt, men var har det växt mest?

Se video med anvisningar
Utforska karta

Tillväxtkarta


Data för bruttonationalprodukten (BNP) visar oss hur ekonomin förändras över tiden. För att se var den största tillväxten inträffar kvantifierar vi förändringen av BNP över tiden genom att kartera den procentuella förändringen. Den här kartan använder ett Arcade-uttryck, som påminner om en Microsoft Excel-formel, för att beräkna ett nytt fält för värdet ”Förändring över tiden”. I den här kartan visar de största symbolerna den högsta tillväxthastigheten. Eftersom BNP för varje stat ökade under den här tidsperioden har alla symboler samma färg.

Nyckelsteg

Previous
Next

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop