Tillväxtkarta visar störst förändring


Data för bruttonationalprodukten (BNP) visar oss hur ekonomin förändras över tiden. För att se var den största tillväxten sker kvantifierar vi förändringen av BNP över tiden genom att kartera den procentuella förändringen. Den här kartan använder ett Arcade-uttryck, som påminner om en Microsoft Excel-formel, för att beräkna ett nytt fält för värdet ”Förändring över tiden”. I den här kartan visar de största symbolerna den högsta tillväxthastigheten. Eftersom BNP för varje stat ökade under den här tidsperioden har alla symboler samma färg.

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop