Skapa en magnitudkarta

Var finns de högsta magnituderna?

Se video med anvisningar
Utforska karta

Magnitudkarta


I en magnitudkarte visar färgerna hur mycket av något som finns i ett område. I Kaikoura Earthquake Map visar till exempel ljusgult högre jordbävningsmagnituder medan mörkblått visar lägre magnituder. Den här färgrampen är effektiv mot en mörkgrå baskarta. Den mörkblå färgen smälter samman med bakgrunden, medan den ljusgula lyser och understryker de högre magnituderna.

Nyckelsteg

Previous
Next

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop