Skapa en karta över en jordbävning


Var finns de högsta magnituderna?

Se video med anvisningar
Utforska karta

Magnitudkarta över jordbävning


En magnitudkarta visar olika färger hur mycket av något som finns i ett visst område. I kartan Kaikoura Earthquake visar till exempel den ljusgula färgen högre magnituder för en jordbävning medan mörkblått visar lägre magnituder. Den här färgskalan är effektiv mot en mörkgrå bakgrundskarta. Den mörkblå färgen smälter samman med bakgrunden, medan den ljusgula lyser och understryker de högre värdena.

Nyckelsteg

Previous
Next

Vill du prova ArcGIS Online?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Webbshop