ArcGIS Online

ArcGIS Online

Molnbaserad lösning för att skapa interaktiva kartor och dela data

Skapa interaktiva digitala kartor med ArcGIS Online, ett GIS byggt för molnet. Få överblick och se fler detaljer när du interagerar med data, zoomar in och orienterar dig i kartan. Använd inbyggd funktionalitet för att symbolsätta kartor smart och snabbt. Lättanvända analysverktyg ger nya insikter. Samarbeta och bygg kartor som fungerar för flera funktioner i din organisation. Dela kunskap och information publikt med alla eller till utvalda personer och grupper.

Det här kan du göra med ArcGIS Online

Skapa datavisualiseringar i kartform

Bygg interaktiva kartor som gör dina data begripliga och inspirerar dina användare att lära sig mer. Kartera data och få nya perspektiv genom att komplettera med kvalitetssäkrade data som ingår i ArcGIS Online. Använd inbyggda verktyg och funktioner för att utforska dina data och skapa visualiseringar.

Skapa kartor

Dela data, kartor och appar

Dela data och kartor med en specifik grupp eller med alla. Skapa fokuserade vyer och appar med en kompetent kartkomponent. Integrera på så sätt det geografiska perspektivet i digitala tjänster och gränssnitt för presentationer och beslutsunderlag, på webbplatser, i sociala medier och på bloggar.

Dela med andra

Samarbeta effektivt i organisationen

Samarbeta effektivt i hela organisationen genom att skapa och använda kartor. Berörda parter får via användarvänliga gränssnitt åtkomst till de data, kartor och appar hon eller han behöver för sitt arbete. ArcGIS Online är byggd för att leverera även i stora verksamheter och lever upp till alla de krav inom säkerhet, verifiering och användarhantering som stora organisationer kräver.

Samarbeta med andra

Dra nytta av geografisk analys

Förstå dina data bättre med hjälp av det geografiska perspektivet och intuitiva analysverktyg. Identifiera relationer, viktiga platser, optimala rutter och mönster som förutspår framtida händelser. Komplettera med demografiska data och andra data som ingår i ArcGIS.

Analysera data

Få ut mer av dina data

Med ArcGIS Online har du ett kraftfullt system för att lagra, skala, geokoda och bearbeta data. Uppdatera befintliga och addera nya data utan att det påverkar länkade kartor och appar. Se vem som kompletterar och redigerar dina data. 

Arbeta med data

Bäddat för att lyckas

Previous
Next

KUNDCASE

Smart planering

AFRY använder det geografiska perspektivet för att vässa beslutsunderlag i projekt för samhällsplanering.

Läs mer

Många möjligheter

Ta hävstång på hela den tillgängliga funktionaliteten i ArcGIS Online genom att använda fler av de produkter som antingen redan ingår eller som kan köpas till i form av olika tillägg.

Appar för alla behov
Kvalitetssäkrade data och kartor
Från hela världen

Från hela världen

I ArcGIS Living Atlas har du tillgång till tusentals granskade kartor och dataset som du kan utforska och använda direkt i ArcGIS Online.

Om ArcGIS Living Atlas
Digitaliserat arbetsflöde
Appar för fält

Appar för fält

Med ArcGIS samling av appar för fält samlar du in och data och synkar desamma sömlöst och i realtid direkt med ArcGIS Online och vidare till länkade applikationer och webbtjänster.

Om fältarbete
Skapa kartor och gör analyser
ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Skapa kartor, visualiseringar och utför geografisk analys med desktopapplikationen ArcGIS Pro. Med användartypen GIS Professional får du även full behörighet till ArcGIS Online.

Om GIS Professional
Interaktiva presentationer
ArcGIS StoryMaps

ArcGIS StoryMaps

Skapa interaktiva presentationer och bädda in kartor, text, bild, film och annan media där du på ett beskrivande och inspirerande sätt delger din rapport, plan, resultat eller annat. Skapa expresskartor direkt i ArcGIS StoryMaps eller länka in kartor från andra delar av ArcGIS.

Om ArcGIS StoryMaps

Webbinar

ArcGIS Online som verksamhetsstöd

ArcGIS Online är en molnbaserad GIS-lösning som stärker din organisations förmåga att fatta beslut, öka effektiviteten och samarbeta. Det här webbinaret ger dig en introduktion till hur det fungerar, och vilket värde och affärsnytta du kan få.

Se webbinar
Man vid dataskärm med 3D-scen

ArcGIS i molnet eller on premise?

ArcGIS kan implementeras som både molnlösning (ArcGIS Online) och on premise (ArcGIS Enterprise) på egna servrar och nätverk, alternativt på molntjänster som Amazon Web Services eller Microsoft Azure. Behov och krav avgör vad som är optimalt för just din organisation.

Om ArcGIS Enterprise

Användartyper

Användartyper krävs för att använda ArcGIS. Välj användartyp utifrån behov i organisationen.

Läs mer
Young professional man with a laptop, female construction worker in a hard with a tablet, and a young woman using a tablet

ArcGIS Online är en del av ArcGIS

Vill du prova ArcGIS Online?

Prova kostnadsfritt

Starta provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Online?

Handla online

Webbshop

Kontakta oss

Ring eller maila

Kontakt