Skip to Content

Funktionalitet


Avancerade analyser

Upptäck världen runt omkring dig. Använd vetenskapliga analysverktyg för att hitta nya mönster i dina data, förutspå händelser och besvara dina frågeställningar.

Förstå var

Att helt enkelt lägga dina data på en karta ger dem ett sammanhang som avslöjar helt nya mönster som ger dig helt nya insikter.

Bestäm geografiska förhållanden

Svaren på många frågor kräver ofta att du kan se de geografiska sambanden som till exempel: närhet, angränsning, korsning, överlagring, synlighet och tillgänglighet.

Hitta platser och rutter

Använd GIS för val av plats, site selection, baserat på empiriska data. Optimera rutterna genom att lägga till dina egna anpassade vägnätsdata eller privata vägnät och olika restriktioner för till exempel vikt, hastighet eller last.

Upptäck nya mönster

Hitta hotspots, utliggare och naturliga kluster i dina data när du använder GIS för att identifiera, kvantifiera och analysera förändringar av mönster över tid.

Förutspå framtiden

Geografiska analyser ger dig kraftfulla modelleringstekniker för att förutspå händelser, trender och ge dig kunskapen för att bättre förstå din omvärld.

Avancerad visualisering

Arbeta med intuitiva och kontextuella kartografiska verktyg för att visualisera dina data på vackra, interaktiva och informativa kartor.

Skapa riktigt snygga kartor

Använd marknadsledande verktyg för att skapa fantastiska visualiseringar som lyfter fram det som är viktigast.

Branschspecifika lösningsmallar

Importera dina data till anpassningsbara mallar som designats av Esris verksamhetsexperter.

Data från många olika källor

Använd webbtjänster, realtidsdata, över 300 olika filformat,, ArcGIS Open Data, och Living Atlas of the World.

Inbyggda bakgrundskartor

Ge dina data ett sammanhang genom att lägga dem ovanpå en av de många olika bakgrundskartorna som Esri tillhandahåller.

Kombinera 2D- och 3D-kartor

Ge dina data ytterligare en dimension genom att använda 3D GIS. Skapa kartor genom att kombinera det bästa från 2D och 3D.

2D och 3D

Jorden är inte platt så varför ska dina kartor vara det? Arbeta i 2D men även i 3D för att lägga till ytterligare en dimension till dina data. Då ser du hela bilden.

Visualisera i 3D

I ArcGIS Pro kan du arbeta med flera olika layouter och visningsfönster samtidigt i både 2D och 3D.

 

Redigera i 3D

Skapa 3D-objekt från grunden, importera 3D-modeller eller symbolisera 2D-attributdata i 3D. Växla enkelt mellan 2D och 3D medan du skapar och redigerar dina objekt.

Analysera i 3D

ArcGIS Pro ger dig verktyg som skapats just för att analysera 3D-data. Dessa inkluderar ytanalyser, sikteslinjer, synbarhetsanalyser och geometriska samband mellan tredimensionella objekt.

Samverka och dela med dig

Dela med dig av ditt arbete till hela världen. Integrera med ett stort urval av webbtjänster och dela dina kartor via nätet, appar och sociala media.

Dela med dig via ArcGIS Online

ArcGIS Online är en samarbetsplattform som gör det möjligt för dig att dela med dig av ditt arbete. Du kan dela med dig av dina kartor, data, anpassade verktyg och lösningar. Du väljer själv om du vill dela bara med utvalda inom din organisation eller med hela världen, och allt där emellan.

Uppfyller standarder

ArcGIS Pro stödjer bransch och industristandarder för att säkerställa kompabilitet. De inkluderar KML, metadata och OGC-standarder. Importera objektdata, tabelldata, raster och 3D-data, webbtjänster och realtidsdata.

Dela med dig via webbkartor

Bjud in hela världen till webbsida. De interaktiva webbkartorna du bygger i ArcGIS berättar din historia och besvarar frågor utan att behöva speciella plugins till webbläsaren.

Dela med dig via appar

ArcGIS appar tillhandahåller lättanvända, fokuserade lösningar för att dela med dig av din geografiskt kopplade information. Det finns appar för fält, kontor och för att skapa dialog och engagemang. Det finns till och med appar för att bygga appar.

Bild- och rasterhantering

Drönare, satelliter, flygbilder, video, lidar och mycket mer. ArcGIS Pro ger dig kraftfulla verktyg för att arbeta med, och analysera, olika typer av bilddata.

Analysera bilder och raster

ArcGIS Desktop har verktygen du behöver för att förstå och hitta mönster i dina bild- och rasterdata. Utför operationer som objektextraktion, vetenskapliga analyser, temporala analyser för att utforska förändring över tid och mycket mer.

Hantera bilder och raster

Hantera dina bild- och rasterdata från många olika källor som till exempel satelliter, flygbilder, drönare, full motion video, höjddata, lidar och mycket mer.

Bearbeta bilder och raster

Med hjälp av ”on-the-fly” processer i ArcGIS Desktop undviker du att duplicera data och minskar mängden av bild- och rasterdata som du behöver lagra. Använd dynamiska mosaiker för att enkelt uppdatera och bearbeta nya bilder och raster med hjälp av verktyg för bland annat ortorektifiering, pan sharpening, rendering, bildförbättring, filter och kart-algebra-funktioner.

Hantera data

Säkerställ dataintegritet och precision med en omfattande verktygslåda för lagring, redigering, utvärdering och hantering av alla sorters geografiskt kopplade data – inklusive realtidsdata och Big Data.

Lagra data

ArcGIS Pro låter dig lagra GIS-data på ett sätt som passar dina arbetsflöden. Använd molnet, eller geodatabasen – Esris verktyg för att lagra och hantera geografiskt kopplade data för dator, server eller mobila miljöer.

Redigera data

ArcGIS Pro tillhandahåller alla verktyg du behöver för att hantera dina geografiskt kopplade data i såväl enanvändarmiljöer som fleranvändarmiljöer. Förenkla redigeringen och säkerställ dataintegritet med domäner och subtyper, kontextuella redigeringsverktyg och lösningsorienterade mallar.

Utvärdera data

ArcGIS Pro innehåller en komplett uppsättning verktyg för att bland annat kontrollera riktigheten i geografiska förhållanden, anslutning och attribut.

Prova ArcGIS Pro

Klicka här