Skip to Content

Analys och datavetenskap


Använd vetenskapliga verktyg på data i 2D, 3D och 4D

Avgör var någonstans

Bara genom att placera dina data på en karta sätter dem i ett sammanhang som ger nya insikter och ökar förståelsen. Lös kluriga platsbaserade problem, identifiera mönster, värdera trender och fatta beslut. Studera platsers olika kännetecken och relationerna mellan dem. Upptäck nya perspektiv som underlättar beslutsfattandet.

Förstå geografiska relationer

Ett svar kräver ofta förståelse för hur saker förhåller sig till varandra rent geografiskt, så som avstånd, slump, korsningar, överlappningar, synlighet och tillgänglighet. Analysera datalager för att beräkna hur lämplig en viss plats är för en viss typ av aktivitet. Se förändring över tid. Använd förmågorna för analys och geokodning i ArcGIS Pro för att få svar på spatiala frågor samtidigt som du utför geografiska analyser. 

Identifiera platser och rutter

Använd GIS och empiriska data för att räkna ut bästa positionen. Optimera rutter genom att inkludera egna vägnätverk och vägar, och restriktioner för vikt, svängar, last eller annat. Definiera områden med de egenskaper som möter dina krav och exkludera övriga för kommande analyser. 

Upptäck mönster

Hitta hot spots och undantag eller naturliga datakluster när du använder data för att upptäcka, kvantifiera och analysera förändringar över tid. Geografiska kluster kan indikera mönster i dolda processer eftersom liknande processer ofta följer liknande mönster. Bestäm den mest vettiga analysmetoden och kom fram till kloka slutsatser utifrån analyserna.

Förutspå

Geografisk analys i ArcGIS Pro ger dig kraftfulla verktyg för att skapa prognoser och förstå världen bättre. Få en djupare förståelse för de olika delarna av din studie. Se hur förutspådda värden (och relaterad information) hjälper dig att fatta mer informerade beslut.

Vill du prova ArcGIS Pro?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS Pro?

Köp

Frågor?

Skicka ett meddelande

Få svar via e-post.

Formulär

Välkommen att kontakt oss

0771-98 48 00