All funktionalitet i ArcGIS Tracker är nu tillgänglig i ArcGIS Field Maps. 

ArcGIS Tracker är den mobilanpassade lösningen som ger organisationer möjlighet att följa personal i fält: se var de befinner sig just nu och analysera var de varit. Rörelsemönstren ger realtidsdata som stöttar svåra beslut i kritiska lägen och utgör underlag till vidare analyser.

Så hjälper ArcGIS Tracker dig

Korta ner responstid och säkra upp bevakning


Ha koll på var din fältpersonal befinner sig, alla tider på dygnet. Att korrekt kunna lokalisera var närmsta medarbetare befinner sig ger en snabbare responstid när behov uppstår. Du kan också vara säker på att olika områden och event har den bemanning eller bevakning som krävs.  

Optimera var bevakning behövs mest


Få bättre förståelse för vilka områden fältpersonalen rör sig över. Verifiera att områden fått korrekt bevakning och upptäck ytor som saknar tillräckliga kontroller. Filtrera ut händelser och områden mer korrekt med hjälp av data som uppdateras löpande. 

Analysera rörelsemönster för att se behov


Vidga beslutsfattares och insatsledares insikter i olika operationer genom att låta dem se var fältpersonal befinner sig. Analyser av rörelsemönster i verkliga sammanhang gör det enklare att se var behov ökar eller minskar. 

Säkerställ att avtal följs


Använd resultatet av rörelsemönsteranalyser för att informera internt om kommande fältaktiviteter, för att stärka upp aktiviteterna och underlätta samarbeten mellan avdelningar. Säkerställ att avtal om personal på viss plats verkligen efterlevts och åtgärda snabbare om så inte skett. 

Hanteras säkert inom ArcGIS


All data om rörelsemönster ägs av din organisation och hanteras säkert inom övriga ArcGIS-plattformen. Det gör det enkelt att se vilka som har behörighet att se den insamlade datan. Datan är tillgänglig och redo att användas till såväl analys av rörelsemönster som i andra sammanhang. 

Så funkar ArcGIS Tracker

Spela in via app för mobilen

Mobilanvändare kontrollerar när deras rörelser spelas in, med bara en låg batteriförbrukningen. Rörelsemönster sparas även när nätverk saknas.

Följ rörelser via webbapp

Administratörer och andra med rätt behörighet kan följa, visualisera och utforska rörelser via webbapplikationen.

Rutter sparas som objekt

När en rörelse pågår sparas och lagras den som punktobjekt, inom övriga ArcGIS och med de möjligheter det medför.

Bättre tillsammans


Använd ArcGIS Tracker tillsammans med andra appar från ArcGIS för att se var användare har varit, för att bli mer produktiv och för att effektivisera arbete i fält.

ArcGIS Collector

ArcGIS Collector

Samla in och uppdatera data i fält med stöd av en kartbaserad app. I kombination med Tracker for ArcGIS kan arbetsledare lätt se var fältpersonalen varit. Validera när arbetet är klart.

Mer om Collector for ArcGIS
ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

Samla in data i fält med en app som utgår ifrån digitala formulär. Med ArcGIS Tracker parallellt följer arbetsledare hur arbetet fortskrider och kan säkra upp att alla områden täcks.

Mer om ArcGIS Survey123
ArcGIS Workforce

ArcGIS Workforce

Hantera aktiviteter direkt i fält. Med ArcGIS Tracker som komplement kan fältarbetarna se var de har varit för att verifiera att en yta är klar och i enlighet med relevanta bestämmelser.

Mer om ArcGIS Workforce
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

Med en dashboard som uppdateras i realtid kan du visualisera den rörelse som registreras med ArcGIS Tracker, för att snabbare avgöra var fältresurser finns och upptäcka nya rörelsemönster.

Mer om ArcGIS Dashboards

Tracker är en del av ArcGIS


ArcGIS Tracker är fullt integrerad med övriga ArcGIS. I samarbete med andra ArcGIS-appar maximerar du effekterna av ert fältarbete på en pålitlig GIS-plattform. GIS-data flödar in löpande i ert ArcGIS, där den körs i er egen IT-infrastruktur. Datan blir direkt tillgänglig för att göra visualiseringar och analyser som ger insikterna beslutsfattare behöver för att avgöra vilket som blir nästa steg.

Mer om ArcGIS

ArcGIS Tracker är en del av ArcGIS

Vill du prova ArcGIS?

Gratis provperiod

Är du redo att köpa ArcGIS?

Köp

Frågor?

Skicka ett meddelande

Få svar via e-post.

Välkommen att kontakt oss

0771-98 48 00