Skip to main content
ArcGIS Velocity

ArcGIS Velocity

Dra maximal nytta av tillgången till big data och IoT

ArcGIS Velocity är skapad för att i realtid hantera riktigt stora mängder data, via ArcGIS Online. Hämta in, visualisera och analysera geografiska data och de stora datamängder som Internet of Things (IoT) producerar. Utforska dataströmmar på kartor och digitala dashboards, identifiera förändring över tid och utvinn ytterligare kunskap som finns dold datan.

Få nya insikter i realtid

Förstå förändring över tid

Koppla upp till olika typer av sensorer och konfigurera en dataström som även kan nyttjas som ett kartlager som uppdateras i realtid. Förstå förändring över tid bättre genom att integrera strömmande data med historiska data via lager för dataströmmar och geodatalager.

Ha full koll alla timmar på dygnet

Vet den exakta positionen och status för alla dina tillgångar, dygnet runt. Spåra och övervaka tillgångar som ständigt förflyttar sig, så som fordon, flygplan och farkoster, samt icke mobila tillgångar som mäter förändring, till exempel väder- och miljösensorer.

Låt platsen vara en del av analysen

Fatta bättre beslut genom att analysera spatiala data och data som skapas i och med Internet of Things (IoT). Flertalet verktyg hjälper dig att analysera data från en mängd dataströmmar och datakällor, även i realtid. Ta fram egna modeller som på ett visuellt och mer lättförståeligt sätt låter dig utföra avancerade analyser både enklare och effektivare. 

Meddelanden uppdaterar dig på nuläget

Få notiser och varningsmeddelanden som låter dig agera snabbt när det behövs. Dela nuläget med andra i din organisation med stöd av dynamiska dashboards. Bli effektivare på flera plan – operationellt, taktiskt och strategiskt – samtidigt som verksamheten sparar värdefull tid och pengar.

Utför storskaliga analyser

Det går snabbt att komma igång med ArcGIS Velocity eftersom allt sker i molnet, ingen konfiguration behövs. Dra nytta av fördelarna med ett distribuerat arbetssätt. Få åtkomst till verktyg för datahantering i form av tjänster samtidigt som du utför analyser i stor skala. 

Så funkar ArcGIS Velocity

Koppla upp

Koppla upp till realtidsströmmar av IoT-data från flera källor samtidigt. Visualisera på kartor.

Analysera

Skapa analysmodeller i molnet för att effektivisera dina analyser och få svar snabbare.

Fatta välgrundade beslut

Agera utifrån dina analyser. Dela resultaten och meddela intressenter där det är relevanta.

ArcGIS Velocity är en del av ArcGIS

Hantera stora mängder data i realtid med ArcGIS Velocity, via ArcGIS Online. ArcGIS Velocity är helt kompatibel med övriga ArcGIS. Koppla samman med dina övriga data i ArcGIS, och med data från andra källor. 

Läs mer om ArcGIS Online

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00