Skip to Content

ArcGIS Workflow Manager

Optimera alla arbetsflöden och processer som sker i ArcGIS

Collection of digital street maps and images of people working together in an office in front of a whiteboard

ArcGIS Workflow Manager hjälper organisationer att samordna och automatisera de produktionsprocesser, arbetsflöden och administrativa uppgifter som sker i appar och produkter tvärs över ArcGIS-plattformen. Det här leder till ökad datakvalité, optimerad resursanvändning, förbättrad kommunikation samt standardisering och centralisering av repeterbara arbetsprocesser, och i slutändan reducerade kostnader.

ArcGIS Workflow Manager kräver en implementation av ArcGIS Enterprise i botten. 

Få en översikt av ArcGIS Workflow Manager

ArcGIS Workflow Manager gör det möjligt att binda samman de uppgifter som sker i olika appar och produkter i övriga ArcGIS-plattformen till ett gemensamt, pålitligt och repeterbart arbetsflöde. Se filmen för en snabbtur i vad det kan innebära.

Two business professionals smiling while working on a laptop, overlaid with workflow diagrams and various types of maps

Så funkar ArcGIS Workflow Manager

Samordna utspridda GIS-uppdrag

Bygg upp dynamiska flöden och samordna de utspridda GIS-uppdrag som sker på olika håll i organisationen genom att dra nytta av ArcGIS Workflow Managers kraftfulla verktyg för datahantering och analys.

Var ständigt uppdaterade

ArcGIS Workflow Manager integrerar de arbetsflöden som sker på desktop och i webbappar inom ArcGIS-plattformen, oavsett var arbetet utförs rent fysiskt. När GIS-uppdragen koordineras flyter samarbeten smidigare och det blir enklare att överse hela processen. 

Bygg ökat förtroende och tillit

En standardiserad och centraliserad plats för dina data och projektinformation möjliggör en konsekvent och korrekt hantering i alla faser. Datakvalitén ökar, projektet drivs effektivare och kan vara mer transparent vilket leder till ökat förtroende och tillit mellan alla inblandade parter. 

Frigör tid och underlätta arbetet

Utgå ifrån mest lämpliga metoder och konfigurera avancerade affärsprocesser med bara några klick i ett modernt gränssnitt. Automatisera repeterbara manuella arbetsuppgifter såsom att städa upp i data, för att frigöra tid till de mer krävande åtagandena. Tillhandahåll verktyg, applikationer och data på ett sätt som underlättar för alla involverade. 

Kommunicera effektivt

Inbyggda verktyg för olika former av kommunikation bidrar till ökad produktivitet och effektivitet, minimerar nertid och minskar kostnader. Spåra händelser i realtid för att kunna tilldela lämpliga resurser vid behov, återkopplade på det som sker och rapportera vidare till intressenter och beslutsfattare.

Optimera förutsättningarna för arbetsstyrkan

En samling bilder, inklusive medarbetare som pratar, en flödesschema och två vägkartor

Underlätta arbetet

För samman allt GIS-innehåll i organisationen till en gemensam plats så att det blir lättare för varje medarbetare att utföra sina uppdrag.

Förenkla flöden

Skapa standardiserade affärsprocesser, automatisera inrapportering, konfigurera frågeformulär och styr tillgången till dina verktyg och data.

Utvärdera löpande

Utvärdera, summera och uppdatera organisationens pågående arbete för att kunna fatta relevanta beslut löpande och förhindra förseningar.

Stöttar verksamheter i olika branscher

Underlätta för verksamheter som regelbundet utför uppgifter inom till exempel: redigering av GIS-data, händelserapportering, inspektioner, fastighetsplanering, kartering, godkännande av tillstånd samt flöden för att skicka in eller begära ut data.

Previous
Next

ArcGIS Workflow Manager

Få ut mesta möjliga av din organisations investering i ArcGIS genom att dra nytta av ArcGIS Workflow Managers förmåga att hantera och kombinera arbetsflöden och processer tvärs över hela plattformen.

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Vid behov kan ni bygga ut ArcGIS Workflow Manager att även innefatta ArcGIS Pro.

Om ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

En implementation av ArcGIS Enterprise krävs för att kunna använda ArcGIS Workflow Manager.

Om ArcGIS Enterprise
ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123 är bara en av flera appar vars flöden kan integreras i en process via ArcGIS Workflow Manager.

Om ArcGIS Survey123
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

Extrahera och visualisera utvalda data från en process på en dashboard, för att se nuläge och trender.

Om ArcGIS Dashboards

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00