Skip to main content

ArcGIS Workflow Manager

Optimera alla arbetsflöden och processer i organisationen

Collection of digital street maps and images of people working together in an office in front of a whiteboard

ArcGIS Workflow Manager hjälper organisationer att samordna och automatisera de arbetsflöden och administrativa uppgifter som sker i appar och produkter tvärs över ArcGIS-plattformen och i integrerade system. Det här leder till att processer kan standardiseras och automatiseras, vilket förenklar samarbete och styrning i hela organisationen.

Så funkar ArcGIS Workflow Manager

Samordna utspridda uppdrag

Bygg upp dynamiska flöden och samordna uppdrag som sker på olika håll i organisationen genom att dra nytta av ArcGIS Workflow Managers kraftfulla verktyg för datahantering och analys.

A series of squares and diamonds connected by arrows representing a workflow showing different steps in a process

Var ständigt uppdaterade

ArcGIS Workflow Manager integrerar de arbetsflöden som sker på desktop och i webbappar inom och utanför ArcGIS-plattformen, oavsett var arbetet utförs rent fysiskt. När GIS-uppdragen koordineras flyter samarbeten smidigare och det blir enklare att överse hela processen. 

Person typing on a laptop next to inset images showing a tan parcel map with red boxes and a screenshot with text and circles

Standardisera och centralisera

En standardiserad och centraliserad plats för dina data och projektinformation möjliggör en konsekvent och korrekt hantering i alla faser. Datakvalitén ökar, projektet drivs effektivare och kan vara mer transparent vilket leder till ökat förtroende och tillit mellan alla inblandade parter. 

A person looking at their laptop displaying a project management system with a list of projects, job numbers, and a US map

Effektivisera ert arbetssätt

Utgå ifrån bästa praxis och konfigurera avancerade affärsprocesser med bara några klick i ett modernt gränssnitt. Automatisera repeterbara manuella arbetsuppgifter såsom att städa upp i data, för att frigöra tid till de mer krävande åtagandena. Tillhandahåll verktyg, applikationer och data på ett sätt som underlättar för alla involverade.

A group of people working around a table with an inset image of a flowchart with squares and diamonds connected by arrows

Öka produktiviteten

Inbyggda verktyg för olika former av kommunikation bidrar till ökad produktivitet och effektivitet, minimerar nertid och minskar kostnader. Spåra händelser i realtid för att kunna tilldela lämpliga resurser vid behov, återkopplade på det som sker och rapportera vidare till intressenter och beslutsfattare.

A side-by-side image of a person working on a parcel map on a desktop and a construction worker in an orange vest on a tablet

Det här kan du göra

ArcGIS Workflow Manager gör det möjligt att länka samman de uppgifter som sker i olika appar och produkter i övriga ArcGIS-plattformen till ett gemensamt, pålitligt och repeterbart arbetsflöde.

Arbeta tillsammans

Samla din organisations GIS-innehåll på en plats så att kollegor eller medlemmar i teamet enkelt kan hitta och utföra de arbetsuppgifter de blir tilldelade.

Läs mer
A screenshot showing currently active jobs in Workflow Manager with a list of text and icons

Visualisera arbetsflöden

Skapa standardiserade arbetsflöden och processer, automatisera uppdrag och rapportering, autogenerera gemensamma frågeformulär och diagram samt hantera åtkomst till data och verktyg.

Läs mer
Olika former sammankopplade med pilar som representerar en flödesschema och visar olika steg i en process.

Arbetsled och fatta beslut

Granska, sammanfatta och uppdatera pågående arbeten i organisationern för att fatta faktabaserade beslut och förhindra förseningar.

Läs mer
A tan parcel basemap with red boxes that indicate areas of active work and charts with text displaying work information

ArcGIS Workflow Manager

Få ut mesta möjliga av din organisations investering i ArcGIS genom att dra nytta av ArcGIS Workflow Managers förmåga att hantera och kombinera arbetsflöden och processer tvärs över hela plattformen.

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Effektivisera ditt arbete genom att koordinera och hantera även dina arbetsflöden i ArcGIS Pro.

Om ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise är ett implementationslösningarna för att skapa arbetsflöden med ArcGIS Workflow Manager.

Om ArcGIS Enterprise
ArcGIS Online

ArcGIS Online

Bygg dynamiska arbetsflöden direkt i en molnbaserad miljö, med ArcGIS Online.

Om ArcGIS Online
ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123 är bara en av flera appar vars flöden kan integreras i en process via ArcGIS Workflow Manager.

Om ArcGIS Survey123

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00