ArcGIS Workforce

ArcGIS Workforce

Koordinera arbetet i fält

ArcGIS Workforce är en mobil lösning som underlättar arbetsfördelning och koordinering av fältarbetet. Som arbetsledare kan du planera arbetet från kontoret och interagera direkt med medarbetarna ute i fält, och tvärtom. Alla har tillgång till samma information, oavsett var de befinner sig. Traditionella pappersformulär är ett minne blott. När hela teamet har samma lägesbild minskar risken för fel och arbetet utförs effektivare.

Så hjälper Workforce dig

Med översikt i 360° blir det rätt

Att ha samma underlag och vy ute i fält som på kontoret gör att rätt saker händer. Rätt person är på rätt plats, på rätt tid, med rätt verktyg för att göra rätt jobb. 

Justera enkelt när förutsättningar förändras

Få insikt i fältarbetets nuläge i realtid utan att lämna kontoret. Anpassa enkelt och snabbt arbetsfördelningen när uppgifternas prioritet eller andra förutsättningar ändras.

Strömlinjeformat arbetsflöde effektiviserar

Ett smidigt arbetsflöde hela vägen från planering till arbetsfördelning sparar tid. Uppdrag i fält skapas och delas ut i form av arbetsorder. Fältarbetarna tar emot och rapporterar tillbaka enkelt via mobila enheter. 

Optimera användningen av tekniken

När fältarbetarna har tillgång till kartor och arbetsorder direkt i sina mobila enheter blir det enklare att organisera, hantera och rapportera in arbetsuppgifterna löpande. Eller be om hjälp om så behövs.

Vinn och behåll kundens förtroende

Leverera över förväntan. Skapa förtroende hos kunder genom tillförlitlighet och ett fältarbete som utförs på en jämn och hög nivå. Effektiv projektledning med insikt från fältet i realtid gör att du kan möta efterfrågade krav på service och leverans.

Så funkar Workforce

Få ut ännu mer av ArcGIS Workforce

Dessa appar kan du använda i kombination med ArcGIS Workforce för att skapa de bästa förutsättningarna för personalen i fält.

Se lösningar för mobilt fältarbete
ArcGIS Navigator

ArcGIS Navigator

Skapa egna rutter efter vägnät som inte finns i kommersiella appar för navigation.

Läs mer om Navigator
ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps

Utifrån din uppdragslista samlar du in och uppdaterar data via den här kartbaserade appen. Återgå smidigt till ArcGIS Workforce när du är klar.

Läs mer om Field Maps
ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

Använd digitala formulär i arbetsflödet för att hantera och samla in data.

Läs mer om Survey123
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

Följ och skapa dig en översiktlig bild av hur dina projekt fortgår, i realtid.

Läs mer om ArcGIS Dashboards

Sömlös integration med ArcGIS

Genom att kombinera Workforce med andra ArcGIS-appar kan du maximera effektiviteten i arbetsstyrkan, i en stabil och flexibel IT-miljö. Oavsett om ArcGIS körs i molnet eller på egen server.

Läs mer om ArcGIS

Vill du prova Workforce?

Ingår i ArcGIS provperiod