Krediter i ArcGIS Online

Förstå krediter och hur de används i ArcGIS Online

Köp extra krediter
/content/dam/esrisites/en-us/arcgis/products/arcgis-online-credits-2023/assets

Vad är krediter?

Krediter är en slags valuta med vilken organisationer betalar för vissa tjänster och viss lagring inom ArcGIS Online. Användare kan med krediter som betalmedel utföra till exempel analyser, lagra innehåll i molnet och använda särskilt premiuminnehåll. På så vis betalar organisationen bara för de delar av ArcGIS Online man faktiskt nyttjar. En viss mängd krediter ingår i alla ArcGIS Online-abonnemang.

Screenshot of a person watching the credits overview video on a computer

Vad drar krediter?

Previous
Next
Detaljerad tabell

Hur många krediter ingår?

Exakt hur många krediter som ingår varierar med vilka användartyper som finns i organisationen samt med mängden krediter som fylls på varje år.

  • För användartyperna Creator och GIS Professional ingår 500 krediter vardera.
  • För användartyperna Mobile Worker och Editor ingår 250 krediter vardera.

I ett abonnemang med en Creator och en Editor skulle organisationen till exempel ha tillgång till totalt 750 krediter.

Krediter som en del av abonnemanget är tillgängliga i 12 månader. Extra krediter inköpta därutöver är giltiga i 24 månader. 

Graphic of multiple ArcGIS Online credits stacked in piles

Så kan krediterna hanteras

Budgetera krediterna

Administratörer kan med fördel tilldela en viss mängd krediter till olika användare genom att aktivera så kallad kreditbudgetering. 

Mer om kreditbudgetering
A graphic of the ArcGIS Online "turn on credits budgeting" interface

Tilldela krediter via roller

Om en administratör vet vilka verktyg olika medlemmar behöver kan administratören skapa och tilldela skräddarsydda roller till dessa användare där en viss mängd krediter ingår. 

Läs mer om roller
A graphic of the ArcGIS Online "turn on member roles" interface

Övervaka kreditanvändningen i organisationen

Administratörer kan övervaka kreditanvändningen i organisationen och:

  • Se en summering av det totala kreditutnyttjandet.
  • Få en detaljerad rapport över vad som lagras.
  • Ladda ner en csv-fil över lagringen.
  • Spåra och förhindra att för många krediter dras.
Läs mer
A graphic of the ArcGIS Online credits usage dashboard interface

Uppskatta kreditdragningen

Innan en användare kör en analys i ArcGIS Online kan denne välja att beräkna mängden krediter som uppskattas dras, och på så vis bedöma om det är rimligt att gå vidare med analysen eller inte.

A graphic of the ArcGIS Online credit estimation tool within the interface

Vad händer om krediterna tar slut?

Om det är slut på krediter kommer ArcGIS Online-abonnemanget klassificeras som begränsat. Då blir vissa funktioner som kräver krediter inte längre tillgängliga, som premiuminnehåll, geokodning och uppladdning av nya objekt för lagring.

Läs mer

Köp fler krediter

Handla online

Frågor?

Kontakta oss