Skip to Content

ArcGIS Geostatistical Analyst

Ett tillägg till ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro och ArcMap

Skapa modeller - även av det som är svårt att observera


Ibland är det varken möjligt eller lämpligt att skapa scenarier och modellera spatiala fenomen med stöd av verkliga observationer. Med ArcGIS Geostatistical Analyst skapar du optimerade, interpolerade ytor utifrån punktdata och utvärderar förutsägelser som leder till bättre beslutsfattande.

Det här är extra värdefullt inom till exempel analys av atmosfär, gruvor, miljö, precisionsjordbruk samt studier av fisk- och djurliv i det vilda.

Utforska dina data

Med tillägget ArcGIS Geostatistical Analyst får du en komplett uppsättning verktyg för att visuellt undersöka dina data inför en analys.

 • Undersök och distribuera dina data och titta på extremvärden (histogram, sannolikhetsdiagram; QQ-plots)
 • Leta efter återkommande trender i dina data (trendanalys)
 • Utforska lokala variationer och kluster (voronoidiagram)
 • Visualisera spatial korrelation inom och mellan dataset (semivariogram/korskovarians)

Skapa exakta förutsägelser

Ibland saknas data eller kan misstänkas innehålla fel. ArcGIS Geostatistical Analyst tillhandahåller ett ramverk för att beräkna sannolikheten för denna typ av tveksamheter. Skapa ytor från punktdata med stöd av följande interpolationsmetoder:

 • Inverterad avståndsvägning (IDW)
 • Radialbaserade funktioner (RBF)
 • Globala och lokala polynom
 • Kriging och cokriging
 • Isotropisk och anisotropisk modellering

Utvärdera och fastställ

Utvärdera hur väl dina modeller presterar genom att använda följande diagnostik:

 • Kontrollera modellens kvalité via korsvalidering
 • Validera pålitligheten av dina förutsägelser
 • Jämför resultaten av korsvalideringen hos flera modeller
 • Visa det troliga värdet vid muspekaren (MapTips)

Simulera relationer

Skapa flera versioner av samma yta för att kunna jämföra risk. Geostatistisk simulering producerar flera ytor som efterliknade verkliga fenomen och levererar trovärdiga värden. Det här ger en god grund att utgå när du behöver fatta beslut utifrån annars osäkra analysunderlag, vilket leder till bättre och mer informerade beslut. 

Förfina och berika dina ytor

Gör det enklare att se vad som visas genom att förstärka och dela dina ytor. Använd till exempel konturer, rutnät och terrängskuggning för att betona ytan. Exportera resultatet av prognosen i form av linjer, polygoner, raster eller som lager som lagar modellens parametrar.

Prova ArcGIS Geostatistical Analyst

Kostnadsfri provperiod

Vill du köpa ArcGIS Geostatistical Analysis?

Köp