ArcGIS Geostatistical Analyst

Ett tillägg till ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro och ArcMap

Skapa modeller - även av det som är svårt att observera


Ibland är det varken möjligt eller lämpligt att skapa scenarier och modellera spatiala fenomen med stöd av verkliga observationer. Med ArcGIS Geostatistical Analyst skapar du optimerade, interpolerade ytor utifrån punktdata och utvärderar förutsägelser som leder till bättre beslutsfattande.

Det här är extra värdefullt inom till exempel analys av atmosfär, gruvor, miljö, precisionsjordbruk samt studier av fisk- och djurliv i det vilda.

Utforska dina data

Med tillägget ArcGIS Geostatistical Analyst får du en komplett uppsättning verktyg för att visuellt undersöka dina data inför en analys.

 • Undersök distribueringen av dina data och titta på extremvärden (histogram, sannolikhetsdiagram; QQ-plots)
 • Leta efter återkommande trender i dina data (trendanalys)
 • Utforska lokala variationer och kluster (voronoidiagram)
 • Visualisera spatial korrelation inom och mellan dataset (semivariogram/korskovarians)

Skapa exakta förutsägelser

När data är ofullständiga eller kan tänkas innehålla fel tillhandahåller ArcGIS Geostatistical Analyst ett probabilistiskt ramverk för att kvantifiera osäkerheten. Skapa ytor från punktdata med stöd av följande interpolationsmetoder:

 • Inverterad avståndsviktning (IDW)
 • Radialbaserade funktioner (RBF)
 • Globala och lokala polynom
 • Kriging och cokriging
 • Isotropisk och anisotropisk modellering

Utvärdera och fastställ

Utvärdera hur väl dina modeller presterar genom att använda följande diagnostik:

 • Kontrollera modellens kvalité via korsvalidering
 • Validera pålitligheten av dina förutsägelser
 • Jämför resultaten av korsvalideringen hos flera modeller
 • Visa det troliga värdet vid muspekaren (MapTips)

Simulera relationer

Skapa flera versioner av samma yta för att kunna jämföra risk. Geostatistisk simulering producerar flera ytor som efterliknade verkliga fenomen och levererar trovärdiga värden. Det här ger en god grund att utgå när du behöver fatta beslut utifrån annars osäkra analysunderlag, vilket leder till bättre och mer informerade beslut. 

Förfina och berika dina ytor

Förbättra beslutsfattandet genom att förstärka och dela dina ytor. Använd till exempel nivåkurvor, rutnät och terrängskuggning för att framhäva förändringarna i ytan. Exportera resultatet av prognosen i form av nivålinjer, polygoner, raster eller som lager som lagrar modellens parametrar.

Prova ArcGIS Geostatistical Analyst

Kostnadsfri provperiod

Vill du köpa ArcGIS Geostatistical Analysis?

Köp