Svenskt språktillägg

ArcGIS Desktop

Med Svenskt språktillägg för ArcGIS for Desktop fås användargränssnitt på svenska. 

Innehåll i Svenskt språktillägg för ArcGIS Desktop är:

  • Användargränssnittet för ArcMap och ArcCatalog
  • Övriga filer för ytterligare anpassning av ArcGIS till svenska förhållanden - kartsymboler, svensk vägbeskrivning för Network Analyst och geokodningsfiler laddas hem från vår supportsida.
  • Svenskt språktillägg finns även för ArcReader att laddas hem från vår supportsida. ArcReader ingår som en del av ArcGIS Desktop eller kan laddas hem kostnadsfritt från www.esri.com.
  • Även ArcGIS Engine Runtime finns på svenska.

Om du har synpunkter på språket är du välkommen att kontakta oss på sprak@esri.se.

Vill du beställa svenskt språktillägg?

Kontakta oss