Skip to Content

Bygg och fastighet

Koll på läget genom fastighetens hela livscykel med geografisk information, analys och smarta kartor.

A building render in ArcGIS GeoBIM overlaid with a photo of a crane against a blue sky and a photo of workers in hard hats and bright yellow jackets looking at a tablet

Spara tid och pengar i byggprojekt

En organisation inom byggbranschen genererar massor av data genom många faser och processer. Genom att hantera relevanta data i ett sömlöst digitalt flöde – från projektutveckling via byggnation till förvaltning – och förädla den till information får hela verksamheten en gemensam lägesbild, som bäddar för reella konkurrensfördelar. GIS (geografiska informationssystem) sammanlänkar datamängder från olika källor. Och kraften i smarta kartor, geografisk information och analys stärker verkligen er besluts- och samarbetsförmåga både strategiskt och operativt.

Blogginlägg på temat bygg
Man på byggarbetsplats

Fördelar med GIS i byggprojektets alla faser

Previous
Next

Kombinationen GIS-BIM

Koll på både detaljer och sammanhang

I byggbranschen används BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Medan ett GIS (geografiska informationssystem) kan bidra genom att sätta objekt i dess kontext. Kraften i att kombinera det bästa av dessa båda förkortningar är betydande. I videoklippet här intill berättar Skanska UK om sina erfarenheter.

Mer om integrationen GIS-BIM

Kommersiella fastigheter

Stöd för beslut, prognoser och uppföljning

Använd geografisk information och kartor för att få klarhet i komplexa frågeställningar om exempelvis utvecklingen av fastighetsportföljen, beläggningsgrader, intäktsnivåer och risknivåer vid stora investeringar som förvärv eller nybyggnation. Sprängkraften är enorm när värdefull information visualiseras på det här sättet.

Vässa beslutsunderlagen

Vässa hela verksamheten med smarta kartor

Upptäck affärsnyttor med GIS

Previous
Next

Koll på läget med digital tvilling

Exempel: Utveckling av fastighetsbeståd

Ladda ner interaktiv guide