Skip to Content

Bygg och fastighet

Koll på läget genom fastighetens hela livscykel med geografisk information, analys och smarta kartor.

Spara tid och pengar i byggprojekt

En organisation inom byggbranschen genererar massor av data genom många faser och processer. Genom att hantera relevanta data i ett sömlöst digitalt flöde – från projektutveckling via byggnation till förvaltning – och förädla den till information får hela verksamheten en gemensam lägesbild, som bäddar för reella konkurrensfördelar. GIS (geografiska informationssystem) sammanlänkar datamängder från olika källor. Och kraften i smarta kartor, geografisk information och analys stärker verkligen er besluts- och samarbetsförmåga både strategiskt och operativt.

Man på byggarbetsplats

Kombinationen GIS-BIM

Koll på både detaljer och sammanhang

I byggbranschen används BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Medan ett GIS (geografiska informationssystem) kan bidra genom att sätta objekt i dess kontext. Kraften i att kombinera det bästa av dessa båda förkortningar är betydande. I videoklippet här intill berättar Skanska UK om sina erfarenheter.

Kommersiella fastigheter

Stöd för beslut, prognoser och uppföljning

Använd geografisk information och kartor för att få klarhet i komplexa frågeställningar om exempelvis utvecklingen av fastighetsportföljen, beläggningsgrader, intäktsnivåer och risknivåer vid stora investeringar som förvärv eller nybyggnation. Sprängkraften är enorm när värdefull information visualiseras på det här sättet.