Bygg och fastighet

Koll på läget genom fastighetens hela livscykel med geografisk information, analys och smarta kartor.

Spara tid och pengar i byggprojekt

En organisation inom byggbranschen genererar massor av data genom många faser och processer. Genom att hantera relevanta data i ett sömlöst digitalt flöde – från projektutveckling via byggnation till förvaltning – och förädla den till information får hela verksamheten en gemensam lägesbild, som bäddar för reella konkurrensfördelar. GIS (geografiska informationssystem) sammanlänkar datamängder från olika källor. Och kraften i smarta kartor, geografisk information och analys stärker verkligen er besluts- och samarbetsförmåga både strategiskt och operativt.

Man på byggarbetsplats

Kombinationen GIS-BIM

Koll på både detaljer och sammanhang

I byggbranschen används BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Medan ett GIS (geografiska informationssystem) kan bidra genom att sätta objekt i dess kontext. Kraften i att kombinera det bästa av dessa båda förkortningar är betydande. I videoklippet här intill berättar Skanska UK om sina erfarenheter.

Kommersiella fastigheter

Stöd för beslut, prognoser och uppföljning

Använd geografisk information och kartor för att få klarhet i komplexa frågeställningar om exempelvis utvecklingen av fastighetsportföljen, beläggningsgrader, intäktsnivåer och risknivåer vid stora investeringar som förvärv eller nybyggnation. Sprängkraften är enorm när värdefull information visualiseras på det här sättet.

Vässa hela verksamheten med smarta kartor


Upptäck affärsnyttor med GIS

Show More