Bygg och fastighet

Koll på läget genom fastighetens hela livscykel med geografisk information, analys och smarta kartor.

A building render in ArcGIS GeoBIM overlaid with a photo of a crane against a blue sky and a photo of workers in hard hats and bright yellow jackets looking at a tablet

Spara tid och pengar i fastighetens livscykel

En organisation inom byggbranschen genererar massor av data genom många faser och processer. Genom att hantera relevanta data i ett sömlöst digitalt flöde – från projektutveckling via byggnation till förvaltning – och förädla den till information får hela verksamheten en gemensam lägesbild, som bäddar för reella konkurrensfördelar. GIS (geografiska informationssystem) sammanlänkar datamängder från olika källor. Och kraften i smarta kartor, geografisk information och analys stärker verkligen er besluts- och samarbetsförmåga både strategiskt och operativt.

GIS för fastighetssektorn
Man på byggarbetsplats

Fördelar med GIS i fastighetsprojektets alla faser

Previous
Next

Digital tvilling

När du inte har råd att fatta fel beslut

Oavsett om verksamheten omfattar bostäder, industrifastigheter, kontor eller andra kommersiella fastigheter står beslut som leder till kostnadseffektivitet i ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd i fokus. Genom att omsätta sina fastigheter i en digital tvilling får organisationer en samlad vy byggd på spridda datamängder. Något som tar organisationens beslutsstöd inom fasighetssektorn till en ny nivå.

GIS-driven digital tvilling
Sammanträde kring digital karta

Kombinationen GIS-BIM

Koll på både detaljer och sammanhang

I byggbranschen används BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Medan ett GIS (geografiska informationssystem) kan bidra genom att sätta objekt i dess kontext. Kraften i att kombinera det bästa av dessa båda förkortningar är betydande. I videoklippet här intill berättar Skanska UK om sina erfarenheter.

Mer om integrationen GIS-BIM

Webbinar

Koll på läget med digital tvilling

En GIS-driven digital tvilling sammanlänkar data från flera källor, och ger på så sätt organisationen en datadriven gemensam lägesbild. Därmed stärks din organisations förmåga att fatta snabba väl underbyggda beslut och agera på dem på bästa sätt, exempelvis i fastighetsförvaltning. Nyfiken på hur det går till?

Ladda ner webbinar
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens

Vässa hela verksamheten med smarta kartor

Upptäck affärsnyttor med GIS

Previous
Next