Skip to Content

Detaljhandel

Smarta kartor och geografisk analys bäddar för långsiktig lönsamhet och tillväxt.

A concentration map in yellow and purple on a black background with two photos of retail shoppers examining items for sale

Koll på läget ger högre lönsamhet

Kan din organisation bli bättre rustad för att möta kundernas krav? Finns det sätt att fatta bättre och mer exakta beslut, som leder till ökad försäljning och bättre lönsamhet? Svaret på båda frågorna är ”ja”. Genom att använda den geografiska dimensionen i er affärsanalyser kommer ni att se på både marknaden och konsumenterna med nya ögon.

Datadrivna insikter för detaljhandelsföretag 


Geografisk analys sammanlänkar data från olika källor, tydliggör de mest komplexa samband och bidrar på så sätt till verksamhetsnytta inom flera områden. Ett GIS (geografiskt informationssystem) kan naturligtvis integreras med organisationens BI- och andra verksamhetssystem.

Kundinsikt med precision

Vill ni öka er omsättning genom fler återkommande köp från era kunder? Genom att analysera data från exempelvis bonusprogram och konsumtionsstatistik och sätta dem i en geografisk kontext, kan ni utveckla kunderbjudanden som träffar rätt och bättre matchar era kunders behov.

Bättre beslutsunderlag med geografisk analys

Riktigt vassa och lättillgängliga beslutsunderlag är en förutsättning för att skapa framgång inom detaljhandelns hela värdekedja. Geografisk affärsanalys tillför en dimension som ger bättre beslut som i sin tur bäddar för ökade intäkter, bättre marginaler och lägre kostnader.

Hitta rätt plats för nästa etablering

Datadriven insikt är ett värdefullt stöd vid nyetablering, men även inför förändringar i sortiment eller omstruktureringar i butiksnätet. Geografisk analys bidrar genom att skapa en rättvisande bild av hur ert butiksnät fungerar, men är också en tillgång i riktigt vassa prognoser.

Vässa er affär med smarta kartor

Upptäck affärsnyttor med GIS

Previous
Next

Data och kartor för aktörer i detaljhandeln

HUI Maps är ett abonnemangsbaserat kartverktyg som erbjuder handelsrelaterade data om Sveriges butiker, stadskärnor, köpcentrum, handelsområden, kommuner och län. Utöver detta är bland annat demografiska data tillgängliga. Användare kan även beställa skräddarsydda data och addera egna data i verktyget.

Om HUI Maps

Geografisk analys – så funkar det

Exempel: Prediktiv analys med försäljningsdata

Ladda ner interaktiv guide