Skip to main content

Samhällssäkerhet

En aktuell nulägesbild, internt i organisationen och i samarbete med andra, är avgörande för att kunna sätta in rätt resurser på den plats det behövs som mest. Datadrivna kartor gör det möjligt.

A heat map of a city in red and blue beside a photo of emergency vehicles with smaller images of police officers using a tablet, a helicopter in flight, and several maps

Stöd vid kris – före, under och efter

Genom att addera det geografiska perspektiv till befintliga data ges förutsättningar att få den översikt som krävs för att fatta väl underbyggda beslut om samhällskritiska funktioner. Det innebär att GIS (geografiska informationssystem) är ett kraftfullt stöd som hjälper organisationer att förutse och identifiera svagheter och potentiella hot. Om det värsta händer och en kris uppstår är kartan dessutom ett kraftfullt stöd som ger alla berörda den gemensam lägesbild de behöver för att agera och kommunicera optimalt.

Förmågor i ett komplett GIS
Brandman bekämpar brand
Previous
Next

Kundcase

Försvarsmakten väljer fältapp för övning

När Försvarsmakten behövde rekognosera vilka markområden som var lämpliga för övningen Aurora, och likaså kunna rapportera markskador, föll valet på en mobil fältapp med kartstöd.

Läs mer
App med kartstöd används vid försvarsövning

Kundcase

Koll på blixtar ger säkrare strömförsörjning

Svenska kraftnät behöver snabbt kunna utröna om en blixt är orsaken till ett strömavbrott och var den i så fall slagit ner, för säkrare strömförsörjning. Därför flödar man in realtidsdata om blixtar från hela Nordeuropa.

Läs mer
Blixtar på åskhimmel

Esri Disaster Response Program

När en katastrof inträffar är behovet av hjälpinsatser stort. Inom ramen för Esris internationella program för katastrofhjälp, Disaster Response Program, finns vi där vid globala katastrofer och erbjuder GIS-teknik och expertis för att stödja respons- och hjälpinsatser 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet.

Be om hjälp

Guide

Ta digitalt samarbete till en ny nivå

Kriser och kritiska lägen ställer krav på effektivt och säkert samarbete | 5 framgångsfaktorer | Handfasta kom-igång-tips

Skicka guiden till mig