Skogsnäringen

Digitaliserade processer och smartare beslut med stöd av geografisk IT.

A contour map in bright blue, green, and pink, a person in a yellow vest and hard hat standing in a forest, and sunlit green treetops

Smarta beslut i skogen – idag och imorgon

Skoglig verksamhet är komplex med många faktorer att ta hänsyn till. Som verksam inom branschen måste du se till att skogen frodas och mår bra, samtidigt som verksamheten ska drivas på ett affärsmässigt, lönsamt sätt. En modern aktör inom skogsnäringen måste helt enkelt både jobba för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och ha redskapen för att snabbt kunna agera vid nya och ändrade förutsättningar i omvärlden. Genom att använda geografisk information och analys på ett smart sätt får din verksamhet ett vasst beslutsstöd, och en kraftfull plattform för effektiv skogsvård, planering och samarbete i hela organisationen och genom hela försörjningskedjan.

Holmen om sin GIS-portal

Utmaningar för den skogliga försörjningskedjan

Previous
Next

Sveaskog

Förenklar fältarbete och datahantering

Effektivare arbetsmetoder och bättre koll på företagets data är något som är relevant inom alla verksamheter. För Sveaskogs del valde man för flera år sedan att dra nytta av ny teknik och digitalisering för att uppnå dessa självklara målsättningar.

Läs hela kundcaset och se film
Skog och användargränssnitt med karta

Digitalisering och teknik

Nytta med AI och GIS i praktiken

Bristen på tillförlitliga data gör att skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk och exploatering är omfattande. Med utgångspunkt från laserskannad skog och med stöd av AI och ArcGIS-plattformen har aktörer inom skogsnäringen samverkat för att identifiera lämningar snabbare, billigare och med större precision.

Läs blogginlägget
Robot i skogen

Guide

Koll på läget med fält- och drönardata

Få så stor utväxling som möjligt på verksamhetens data. Den här guiden stakar ut vägen till ett sömlöst arbetsflöde – från effektiv datainsamling till presentation i ett visuellt gränssnitt.

Skicka till mig

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00