Skogsnäringen

Digitaliserade processer och smartare beslut med stöd av geografisk IT.

Smarta beslut i skogen – idag och imorgon

Skoglig verksamhet är komplex med många faktorer att ta hänsyn till. Som verksam inom branschen måste du se till att skogen frodas och mår bra, samtidigt som verksamheten ska drivas på ett affärsmässigt, lönsamt sätt. En modern aktör inom skogsnäringen måste helt enkelt både jobba för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och ha redskapen för att snabbt kunna agera vid nya och ändrade förutsättningar i omvärlden. Genom att använda geografisk information och analys på ett smart sätt får din verksamhet ett vasst beslutsstöd, och en kraftfull plattform för effektiv skogsvård, planering och samarbete i hela organisationen och genom hela försörjningskedjan.

Utmaningar för den skogliga försörjningskedjan

Show More

Sveaskog

Förenklar fältarbete och datahantering

Effektivare arbetsmetoder och bättre koll på företagets data är något som är relevant inom alla verksamheter. För Sveaskogs del valde man för flera år sedan att dra nytta av ny teknik och digitalisering för att uppnå dessa självklara målsättningar.

Skog och användargränssnitt med karta

Digitalisering och teknik

Nytta med AI och GIS i praktiken

Två svenska exempel där kombinationen GIS (geografiska informationssystem) och machine learning är i bruk finns hos våra kunder Holmen och Skogsstyrelsen, som använder den för att upptäcka och analysera angrepp av skadeinsekter på skogsbestånd. Ett riktigt bra exempel på hur den här tekniken används för att tackla skogsbrukets utmaningar kopplat till klimatförändringar och för att skapa en långsiktigt hållbar affär.

Robot i skogen

Vässa hela verksamheten med smarta kartor


Upptäck affärsnyttor med GIS

Show More

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00