Skip to Content

GIS i skolan


GIS bidrar med en ny dimension – den geografiska – för lärare och pedagoger att använda i undervisningen i de flesta ämnen. Det blir ett verktyg som ger studenter i alla åldrar chansen till värdefull kunskap och insikt om sin omvärld på ett nytt, engagerande och utvecklande sätt.
Show More

Nyfiken?


Nyfiken och vill veta mer om våra skollicenser?

Kontakta oss