GIS i skolan


GIS bidrar med en ny dimension – den geografiska – för lärare och pedagoger att använda i undervisningen i de flesta ämnen. Det blir ett verktyg som ger studenter i alla åldrar chansen till värdefull kunskap och insikt om sin omvärld på ett nytt, engagerande och utvecklande sätt.

Show More

Nyfiken?


Nyfiken och vill veta mer om våra skollicenser?