Telekom

Digital transformation med stöd av geografisk intelligens och ett komplett GIS (geografiska informationssystem).

Telecommunications illustration with purple to yellow gradient

Nya mönster växer fram

Utan fungerande tele- och datakommunikation stannar Sverige. Du verkar alltså inom en viktig sektor med utmaningar som stora förändringar i snabb takt och hård konkurrens. Därför behöver din organisation ett riktigt vasst stöd för att fatta välgrundade beslut och för att planera, övervaka och leda den dagliga verksamheten. Genom att sätta dina data i ett geografiskt sammanhang – på kartan eller i analyser – får du de bästa förutsättningar att bygga, utveckla och underhålla fibernät effektivt och lönsamt.

Show More

Digitaliserad fältprocess

Dra nytta av digitaliserade arbetsflöden

I all verksamhet som hanterar någon form av nätinfrastruktur är hanteringen av data i fält en helt verksamhetskritisk process. Verksamheten har enorma mängder tillgångar och resurser spridda i geografin att hålla ordning på. Dessa hanteras ofta av en stor personalstyrka, många gånger bestående av externa entreprenörer. Samtidigt är personal hemma på kontoret beroende av information om aktuell driftstatus.

Vässa hela verksamheten med smarta kartor


Upptäck affärsnyttor med GIS

Show More