Telekom

Digital transformation med stöd av geografisk intelligens och ett komplett GIS (geografiska informationssystem).

A city map with scattered points in green and orange, overlaid with a photo of a person standing on a city street with a mobile phone at their ear, and a photo of a pair of hands working on a circuit board

Nya mönster växer fram

Utan fungerande tele- och datakommunikation stannar Sverige. Du verkar alltså inom en viktig sektor med utmaningar som stora förändringar i snabb takt och hård konkurrens. Därför behöver din organisation ett riktigt vasst stöd för att fatta välgrundade beslut och för att planera, övervaka och leda den dagliga verksamheten. Genom att sätta dina data i ett geografiskt sammanhang – på kartan eller i analyser – får du de bästa förutsättningar att bygga, utveckla och underhålla fibernät effektivt och lönsamt.

På bloggen om nätinfrastruktur
Previous
Next

Digitaliserad fältprocess

Dra nytta av digitaliserade arbetsflöden

I all verksamhet som hanterar någon form av nätinfrastruktur är hanteringen av data i fält en helt verksamhetskritisk process. Verksamheten har enorma mängder tillgångar och resurser spridda i geografin att hålla ordning på. Dessa hanteras ofta av en stor personalstyrka, många gånger bestående av externa entreprenörer. Samtidigt är personal hemma på kontoret beroende av information om aktuell driftstatus.

Appar för arbetsflöden i fält

Webbinar

Effektivt underhåll av nätinfrastruktur

Samarbeta internt och externt mer säkert, effektivt och digitalt i underhållsuppdrag. Konkrekta tillämpningar. Så kommer du igång.

Se video