Skip to Content

Tillverkande industri

Den geografiska dimensionen sammanlänkar data från olika källor, tydliggör de mest komplexa samband och bidrar på så sätt till verksamhetsnytta inom flera områden. Ett GIS (geografiskt informationssystem) kan naturligtvis integreras med organisationens BI- och andra verksamhetssystem.

Person with a headset looking at map on computer screen, package on conveyor belt, and blue map

Verksamhetsstödet som ger konkurrensfördelar

Tillverkande industri är en både teknik- och kunskapsintentsiv sektor, som i hög grad påverkas av den digitala transformationen. Både utmaningar och möjligheter förändras i snabb takt. Den organisation som använder data på ett medvetet och konsekvent sätt förbättrar förutsättningarna att agera snabb och rätt, både operativt och strategiskt. En förmåga som är kritisk i dagens affärsklimat. Geografisk information och analys vässar den här typen av datadriven insikt och hjälper industrin att förbättra effektivitet och hållbarhet, minska risker, öka försäljningen och vinna marknadsandelar.

Sandvik om sin GIS-portal
Arbetare på industriområde
Previous
Next
Om datadrivna insikter

Internationellt kundcase

One-stop-shop för värdefull information

Inspireras av hur BP har implementerat och använder geografisk information och analys som en globalt strategisk resurs. Möjligheten att förädla och dela geografiska data och information med stöd av GIS möjliggör optimering och utveckling av arbetsflöden i hela organisationen.

Vässa hela verksamheten med smarta kartor

Upptäck affärsnyttor med GIS

Previous
Next

Det lönar sig att ha koll på läget

Värdet av en gemensam lägesbild

Ladda ner eBok