Beslutsstöd för flöden och processer

Maximera effektiviteten och säkra produktiviteten på anläggningen

Ladda ner webbinar
Fattar beslut om produktionsanläggning

Verksamheten på en anläggning för tillverkande eller processindustri är komplex. Det gäller att ha koll på en stor mängd tillgångar och resurser, och hur de flödar på den begränsade yta ett industriområde är. Egen personal och underentreprenörer utför i samverkan arbete på produktionsanläggningen – men är det så koordinerat som det skulle kunna vara? I den här kontexten är det ofta en utmaning både att maximera effektiviteten och säkra produktiviteten; för att i slutänden nå lönsamhet och resultat. Allt från underhålls- och projektplanering till ytoptimering ställer krav på riktigt vassa beslutsunderlag som ger en nödvändig överblick och förståelse för samband. Geografisk IT gör det möjligt genom att sammanlänka, visualisera och tillgängliggöra data, oavsett varifrån de kommer, i en gemensam visuellt överskådlig vy.

Total överblick bäddar för bättre beslut

Ta hävstång på ett IT-stöd som hjälper dig att skapa ett visuellt underlag som vässar beslut om avgörande aspekter av hur ett anläggningsområde utvecklas och används.

Previous
Next

Länka samman och visualisera tabulära data

Att sammanställa och förstå tabulära dataset är både tidskrävande och krångligt. Förutsättningarna att snabbt och effektivt fatta riktigt välgrundade beslut är kort sagt inte de bästa. För att lyckas behövs en samlad bild av data om tillgångar, resurser, status, historik, pågående serviceärenden eller projekt och mycket mer. Genom att dra nytta av geografiska positioner för att knyta samman alla relevanta data och integrera dem i en gemensam visuell vy tar du beslutsunderlagen om industriområdet till en ny nivå. GIS (geografiska informationssystem) är IT som gör det möjligt att omvandla datatabeller till datadrivna kartor. En typ av interaktiv datavisualisering som mejslar fram samband och mönster ur de mest komplexa datamängder. Presenterat i gränssnitt som du enkelt tillgängliggör och delar med andra. Till nytta för både analyser och beslut.

Från tabulär data till datavisualisering på karta

Geografisk IT för optimering av anläggningar

ArcGIS är en GIS-plattform som använder den geografiska dimensionen för att förädla och presentera data. Det här är några av de applikationer som är särskilt värdefulla för dig som fattar taktiska och strategiska beslut om en produktionsanläggning.

Previous
Next

Webbinar

Så ökar visuella lägesbild produktiviteten

Upptäck hur facility management och GIS samverkar för att öka effektiviteten och säkra produktiviteten. Att visualisera din produktionsanläggning bättre är en framgångsfaktor. Så funkar det.

Skicka till mig