Transport och logistik

Datadriven operativ effektivitet för transport och logistik med geografisk IT. Planera, bevaka och hantera komplexa transportflöden med stöd av GIS.

Optimera transporter med smarta kartor

I en värld som aldrig står stilla måste verksamhetskritisk transport och logistik fungera. Dagens affärs- och samhällsklimat ställer dessutom krav på att transporter av både människor och produkter ska ske snabbt, säkert och kostnadseffektivt – oavsett om det är på väg, räls, vatten eller i luften. Genom att dra nytta av de stora datamängder som finns tillgängliga idag finns alla möjligheter att fatta beslut och agera snabbt och rätt, gärna i realtid. Om du visualiserar informationen på en smart karta blir effekten ännu större.

En framgångsrik försörjningskedja är digital

Försörjningskedjans beståndsdelar blir i allt högre grad sammankopplade enheter som dessutom i sig genererar data. En digital kopia av en fysiska supply chain skapar förutsättningar att använda relevant data för att bättre förstå och agera på situationer och förutsättningar. Det borgar för effektiva transporter.

Dags att lämna papper och penna på kontoret

Att information finns tillgänglig när och där den behövs är a och o, även för chauffören i förarhytten. Därför är en digitaliserad fältprocess, som gör det möjligt både att konsumera information och att hantera och ajourhålla data på ett effektivt sätt, en tillgång som sparar både tid och pengar i hela logistikkejdan.

Vässa hela transportkedjan med smarta kartor


Upptäck affärsnyttor med GIS

Show More