Skip to main content

Transport och logistik

Datadriven operativ effektivitet för transport och logistik med geografisk IT. Planera, bevaka och hantera komplexa transportflöden med stöd av GIS.

A map of a coastal region with areas shaded orange and blue and several smaller images of a red car, a freeway interchange, an airport, and two area maps

Optimera transporter med smarta kartor

I en värld som aldrig står stilla måste verksamhetskritisk transport och logistik fungera. Dagens affärs- och samhällsklimat ställer dessutom krav på att transporter av både människor och produkter ska ske snabbt, säkert och kostnadseffektivt – oavsett om det är på väg, räls, vatten eller i luften. Genom att dra nytta av de stora datamängder som finns tillgängliga idag finns alla möjligheter att fatta beslut och agera snabbt och rätt, gärna i realtid. Om du visualiserar informationen på en smart karta blir effekten ännu större.

På bloggen om transporter
Previous
Next
Om datadrivna insikter

En framgångsrik försörjningskedja är digital

Försörjningskedjans beståndsdelar blir i allt högre grad sammankopplade enheter som dessutom i sig genererar data. En digital kopia av en fysiska supply chain skapar förutsättningar att använda relevant data för att bättre förstå och agera på situationer och förutsättningar. Det borgar för effektiva transporter.

Om digitaliserad supply chain

Dags att lämna papper och penna på kontoret

Att information finns tillgänglig när och där den behövs är a och o, även för chauffören i förarhytten. Därför är en digitaliserad fältprocess, som gör det möjligt både att konsumera information och att hantera och ajourhålla data på ett effektivt sätt, en tillgång som sparar både tid och pengar i hela logistikkejdan.

Appar stöttar mobilt arbete

Tillämpningar med geografisk IT

GIS (geografiska informationssystem) är IT som använder den geografiska dimensionen för att sammanlänka data från olika källor. På så sätt blir det möjligt att visualisera och tydliggöra de mest komplexa samband och bidrar på flera sätt till affärsnytta och verksamhetsutveckling.

Previous
Next
Ett komplett GIS med ArcGIS

Vässa hela transportkedjan med smarta kartor

Upptäck affärsnyttor med GIS

Previous
Next

Guide

Vägen till en långsiktigt hållbar verksamhet

Bättre besluts- och verksamhetsstöd med geografisk IT och datadrivna kartor.

Skicka guiden till mig